• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10

Dariusz Czaja,

Ze wstępu do książki będącej zbiorem esejów pod tytułem:


Inne przestrzenie, inne miejsca

 

    Książka jest interdyscyplinarnym zbiorem esejów mieszczących się w pojemnej formule: antropologia przestrzeni. Wspólnym dla autorów punktem wyjścia była, dobrze obecna w humanistycznym dyskursie, kategoria nie-miejsca (w rozumieniu Marca Augé). Autorzy prezentowanych tekstów poddają wspomnianą kategorię znaczącej redefinicji, znosząc jej negatywną aksjologicznie wykładnię. I tak nie-miejsca nie stanowią tu przestrzeni jedynie tranzytowych, wyzutych ze znaczeń, cechujących się słabą (entropijną) ontologią. W proponowanych w książce odczytaniach specyfiką nie-miejsc wydaje się ich osobliwość, doświadczalna inność wobec obszarów je otaczających, rodzaj epistemologicznej graniczności. Paradoksalnie to właśnie w „pustce” i „obcości” nie-miejsc ujawnia się bogactwo ukrytych, nieoczywistych sensów. Opisywane „inne przestrzenie” oraz „inne miejsca” stanowią zatem pojemną metaforę i wielowartościowy symbol; realny, wieloznaczny instrument poznania.

W części pierwszej autorzy pokazują miejsca podróżne jako (Foucaultowskie) heterotopie, kreśląc ich zaskakujące powiązania ze światem wyobraźni: fikcją literacką, muzyką i obrazem. W części drugiej szukają nie-miejsc w dobrze rozpoznanej – wydawać by się mogło – miejskiej zabudowie, odsłaniają nieistniejące w potocznej percepcji miast luki, wyrwy, „miejsca po miejscach”, wyprawiają się też na przedmieścia i peryferie. W części trzeciej wchodzą w przestrzenie „ruin, ran i pustek”, na ziemie porzucone i ziemie niczyje, odnajdując w tych obszarach zadekretowanego jakoby non-sensu zaskakująco bogate pokłady znaczeń. Wreszcie, w części czwartej, śledzą różne formy żydowskiej (nie)obecności w powojennych topografiach, rekonstruują albo reaktywują nie-miejsca, które pozostawiła po sobie Zagłada.

Kiedy czyta się wspomniane teksty metodycznie, jeden po drugim, najlepiej w większych sekwencjach, wtedy można powziąć zasadne przekonanie, że to właśnie w tych - opisywanych tu na różne sposoby - nie-miejscach zdeponowana została jakaś istotna wiedza o naszej współczesności. Odsłaniają one, bywa, że czasem bardzo boleśnie, realne miejsce, w którym obecnie się znajdujemy. Ale tego miejsca nie da się zlokalizować na żadnej mapie.

 

     (z fragmentów wstępu Dariusza Czai do książki Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria; opracowała Joanna Sarbiewska)    

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • GWF_d

 • 1

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png4.png4.png5.png7.png5.png6.png
Dzisiaj127
Wczoraj242
W tym tygodniu779
W tym miesiącu4733

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 54.85.162.213
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
2
użytkownik(ów)

czwartek, 20.06.2019 / 11:12