• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

3

145 15.11.2012r. Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste szóste)

Arystotelesa phisis i Bergsona èlan vital
dr Maria Urbańska-Bożek
144 8.10.2012r. Mistyka żydowska

(cykl: Gdańsk wielu kultur. Dialog międzyreligijny i mistyka)
prof. Agata Bielik-Robson
141 25.10.2012r. Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste piąte)

Arystotelesa zachęta do filozofii
mgr Krystyna Bembennek
140 12.10.2012r. Szamanizm w religiach pierwotnych

(cykl: Gdańsk wielu kultur. Dialog międzyreligijny i mistyka)
ks. prof. Wojciech Bęben
139 31.05.2012r. Pedagogika spotkania Józefa Tischnera Szymon Dąbrowski
138 24.05.2012 Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste czwarte) Spór Gadamera z Kantem o 'aktualność piękna' prowadzenie prof. Elżbieta Wolicka
137 18.05.2012 Muzyka i łzy. Ćwiczenie hermeneutyczne prof. Dariusz Czaja

o wykładni antropologii Dariusza Czai

mówiła dr Joanna Sarbiewska
136 19.04.2012r. Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste trzecie)

Teoria poznania i języka

Fiedricha Hayeka i Hansa-Georga Gadamera
dr Anna Borowicz
135 11.04.2012r. Koncepcja człowieka
u Hansa-Georga Gadamera i Martina Heideggera
prof. Paweł Dybel
134 22.03.2012r. Rozum dialogiczny
jako uprawomocnienie poznania naukowego
Tischnerowska interpretacja augustyńskiej koncepcji "Wewnętrznego Nauczyciela"
dr Anna Borowicz

o książce "Transcendentalizm w filozofii Józefa Tischnera" mówił dr Zbyszek Dymarski
133 16.02.2012 Niewiara ponowoczesności prof. Sabina Kruszyńska

o książce "Zrozumieć niewiarę" mówił dr Marek Fota
132 9.02.2012r. Seminarium PTFT (dwudzieste drugie) - Kwestia języka w hermeneutyce Gadamera prof. Elżbieta Wolicka
131 12.01.2012r. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI a dialog międzyreligijny dr Marian Pułtuski
130 16.12.2011r. Doświadczenie mistyczne kobiet w średniowieczu
Hildegarda z Bingen i Małgorzata Porete
prof. Małgorzata Kowalewska
129 07.12.2011r. Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste pierwsze)

Kwestia języka w hermeneutyce Gadamera
prof. Elżbieta Wolicka
128 30.11.2011r. Hermeneutyka a poststrukturalizm

Podobieństwa i różnice
prof. Paweł Dybel
127 30.11.2011r. Walne Zebranie Członków PTFT  
126 13.10.2011r. Robotnicy czy filozofowie? dr Elżbieta Ciżewska

o książce

Filozofia publiczna Solidarności mówił

dr hab. Romuald Piekarski
125 30.06.2011r. Seminarium PTFT (spotkanie dwudzieste)

Piękno i sztuka jako problem hermeneutyczny u H.-G. Gadamera
prof. Elżbieta Wolicka
124 02.06.2011r. Współczesna edukacja moralna – między fikcją a prawdą dr Wanda Kamińska
123 19.05.2011r. Seminarium PTFT (spotkanie dziewiętnaste)
Martina Heideggera List o “humanizmie”
wprowadzenie do dyskusji
mgr Jan Grzanka
122 05.05.2011r. Paradoks jako efekt buntu przeciwko nicości,
czyli antypody rozrywki.

Literaturoznawcze komentarze do "Pochwały Abrahama"
prof. Hieronim Chojnacki
121 14.04.2011r. Seminarium PTFT (spotkanie osiemnaste)

Człowiek - istota "bez właściwości", "dzieło o nieokreślonej
postaci"? Koncepcja antropologii Pico della Mirandolla w Mowie o godności człowieka
dr Jacek Bielak
120 24.03.2011r. Czy można zrozumieć przemijanie? prof. Krzysztof Michalski
119 2011.03.17 Seminarium PTFT (spotkanie siedemnaste)
Problematyka czasu w twórczości Husserla c.d.
mgr Jan Grzanka
118 2011.02.17 Nadzwyczajne walne zebranie członków PTFT
ws. zmiany statutu
Moralne rozdroże – czy można torturować słusznie
moralnie i zgodnie z prawem?
prof. Stefan Konstańczak
117 2011.01.13 Joik, noaide i święte kamienie
O dawnych wierzeniach Lapończyków
dr Maria Sibińska
116 2010.12.13 Poza ‘Bogiem’, ‘człowiekiem’ i ‘bytem’
Mistrz Eckhart w poszukiwaniu ‘innego początku’
dr Piotr Augustyniak
dr MarekFota (o książce)
115 2010.12.08 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
członków PTFT
-
114 2010.11.25 Ereignis Auschwitz. Problem piękna i pamięci
w sztuce niemieckiej po Holocauście
dr Roman Nieczyporowski
113 2010.11.18 Pozwolić im odejść
– filozoficzny i społeczny wymiar śmierci
Seminarium zorganizowane we współpracy z Fundacją
Hospicyjną oraz Instytutem Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa UG
dr Bogna Dowgiałło
prof. Stefan Konstańczak
mgr Ewa Szumilewicz-Filocha
dr Natasza Szutta
dr Wojciech Zieliński
dyr. zarz. FH Mirosław
Szlagor
112 2010.11.17 Seminarium PTFT (spotkanie szesnaste)
Problematyka czasu w twórczości Husserla c.d.
dr Jacek Bielak
111 2010.10.28 Egzystencjalne perspektywy narratologii
według Paula Ricoeura
prof. Elżbieta Wolicka
110 2010.10.21 Seminarium PTFT (spotkanie piętnaste)
Problematyka czasu w twórczości Husserla
mgr Jan Grzanka
109 2010.10.14 Wprowadzenie do teologii naturalnej
Alfreda Northa Whiteheada
dr Bogdan Ogrodnik
108 2010.10.08 Czy odczarowana religia może nas ocalić? prof. Karol Tarnowski
107 2010.05.20 Historia filozofii polskiej po II wojnie światowej
– przegląd stanowisk
dr Ryszard Sitek
106 2010.05.13 Seminarium PTFT (spotkanie czternaste)
Dyskusja nad tekstem Kazimierza Twardowskiego
O dostojeństwie uniwersytetu
dr Wojciech Zieliński
105 2010.05.05 Filozoficzne podstawy dialogu międzyreligijnego
Wykład wydziałowy zorganizowany przez Pracownię
Pedagogiki Religii WNS UG we współpracy z PTFT
prof. Kurian Kachappilly
104 2010.04.29 Tolerancja, pluralizm, prawda prof. Mordechaj Roshwald
103 2010.03.25 Seminarium PTFT (spotkanie trzynaste)
Czy można skutecznie nauczać? O zdobywaniu wiedzy
i nauczaniu, na podstawie kwestii 11. O nauczycielu,
z De veritate św. Tomasza
dr Jacek Bielak
102 2010.03.17 Refleksja moralna nad etosem i odpowiedzialnością
filozofa
w XX wieku
(spotkanie zorganizowane we współpracy z OG PTF)
dr Marek Rembierz
101 2010.03.11 Seminarium PTFT (spotkanie dwunaste)
Kontynuacja dyskusji nad św. Tomasza z Akwinu tekstem
kwestii pierwszej O prawdzie (art. 8-12)
dr Jacek Bielak
100 2010.03.04 Wolność miłości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach
Edyty Stein i Karola Wojtyły
dr Marek Olejniczak
99 2010.02.25 Bóg, świat i człowiek
w koncepcji filozoficznej Mariana Borowskiego
dr Dariusz Barbaszyński
98 2010.02.18 Seminarium PTFT (spotkanie jedenaste)
Kontynuacja dyskusji nad św. Tomasza z Akwinu tekstem
kwestii pierwszej O prawdzie (art. 5, 6, 7)
dr Jacek Bielak
97 2010.01.28 Seminarium PTFT (spotkanie dziesiąte)
Kontynuacja dyskusji nad św. Tomasza z Akwinu tekstem
kwestii pierwszej O prawdzie (art. 3 i 4)
dr Jacek Bielak
96 2010.01.21 Czy odkrycie układów planetarnych pozasłonecznych
rozpoczęło nową rewolucję światopoglądową?
prof. Ludwik Kostro
95 2010.01.07 Seminarium PTFT (spotkanie dziewiąte)
Kontynuacja dyskusji nad św. Tomasza z Akwinu tekstem
kwestii pierwszej O prawdzie (art. 2)
uczestnicy
94 2009.12.17 Walne zebranie członków PTFT dr Jacek Bielak
93 2009.12.17 Seminarium PTFT (spotkanie ósme)
Początek dysputy o prawdzie według mistrza Tomasza,
filozofa, świętego, anielskiego doktora
(dyskusja nad tekstem artykułu 1. pt. „Czym jest prawda”,
do kwestii I, O Prawdzie, św. Tomasza z Akwinu)
dr Jacek Bielak
92 2009.12.10 Demograficzne i polityczne aspekty przyszłości Europy prof. Gunnar Heinsohn
91 2009.11.27 Spór o prawdę w filozofii XX wieku prof. Tadeusz Gadacz
90 2009.11.26 Seminarium PTFT (spotkanie siódme)
Dyskusja nad tekstem pt. "Filozofia dialogu",
stanowiącym trzeci rozdział pracy Tadeusza Gadacza,
Historia filozofii XX wieku. Nurty, tom 2, Kraków 2009, s.
501-638.
uczestnicy
89 2009.11.12 Seminarium PTFT (spotkanie szóste)
Uwagi o filozofii – próba syntezy pięciu spotkań
dotychczasowych
dr Wojciech Zieliński
88 2009.10.29 Sześćdziesiąt lat zmagań ze zwojami znad Morza
Martwego
(wystąpienie zorganizowane przy współpracy PTFT)
prof. Geza Vermes
87 2009.10.13 Westerplatte 1939. Próba syntezy dr Andrzej Drzycimski
86 2009.07.23 Seminarium PTFT (spotkanie piąte)
Czy każda filozofia musi być fenomenologią? (c.d.)
dr Jacek Bielak
85 2009.07.09 Seminarium PTFT (spotkanie czwarte)
Czy każda filozofia musi być fenomenologią? (c.d.)
dr Marek Olejniczak
84 2009.07.02 Seminarium PTFT (spotkanie trzecie)
Czy każda filozofia musi być fenomenologią? (c.d.)
dr Marek Olejniczak
83 2009.06.18 Seminarium PTFT (spotkanie drugie)
Czy każda filozofia musi być fenomenologią? (c.d.)
dr Marek Olejniczak
82 2009.06.04 Egzegeza filozoficzna
– O prawdzie, wolności i Kierkegaardzie
prof. Marian Grabowski
81 2009.06.04 Seminarium PTFT (spotkanie pierwsze)
Czy każda filozofia musi być fenomenologią?
dr Marek Olejniczak
80 2009.05.29 Na ścieżkach wspomnień...
promocja książki Edmunda Zielińskiego
w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku
(spotkanie zorganizowane przy współpracy PTFT)
mgr Wiktoria Blacharska
prof. Józef Borzyszkowski
Edmund Zieliński
dr Wojciech Zieliński
79 2009.05.22 Problem genezy moralnych dylematów s. prof. Barbara Chyrowicz
SSpS
wprowadzenie:
dr Grzegorz Graff
78 2009.05.13 Debata pt. filozof wobec historii... prof. Sabina Kruszyńska
dr Dobrosław Kot
dr Jacek Kołtan
dr Zbyszek Dymarski
77 2009.04.16 Co było przed Big Bangiem, czyli problem Początku? prof. Andrzej Chmielecki
76 2009.03.05 Czy normy mogą być prawdziwe lub fałszywe? prof. Wojciech Żełaniec
75 2009.02.19 Człowiek wobec zła.
Wstęp do metafizyki Józefa Tischnera
dr Zbyszek Dymarski
74 2009.01.22 Samotność Abrahama w ujęciu Sorena Kierkegaarda.
Aspekty filozoficzne i teologiczne
prof. Karol Toeplitz
73 2008.12.11 Oświecenie i religia.
Benjamina Constanta filozofia religii
Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków
PTFT
Prof. Sabina Kruszyńska
72 2008.11.25 Boskość w czasach postnaturalizmu dr Krzysztof Mech
71 2008.10.16 ON i JA − STAWANIE SIĘ CZŁOWIEKIEM
Odtwarzanie mitu u ludzi z wyspy Biem w Papui Nowej
Gwinei jako droga uczłowieczenia
ks. prof. dr hab. Wojciech
Bęben
70 2008.06.20 Przestrzeń międzyludzka prof. dr hab. Piotr Sztompka
69 2008.06.06 Religijne ekstrema Nietzschego. Pomiędzy chrześcijańskim
nihilizmem a grecką afirmacją
dr Krzysztof Ulanowski
68 2008.05.30 Czy filozof może być człowiekiem religijnym?
VI Bałtycki Festiwal Nauki
dr Marek Fota
67 2008.05.29 Czy Krzysztof Kieślowski był człowiekiem religijnym?
VI Bałtycki Festiwal Nauki
dr Zbyszek Dymarski
66 2008.05.14 Perspektywy cywilizacji zachodniej prof. dr hab. Andrzej Piskozub
65 2008.04.17 Biblijne korzenie współczesnych mitów świata Zachodu.
Czyli demityzacja kultury w filozofii Theodora Lessinga
dr Anna Kłonkowska
64 2008.03.13 Nowożytna wizja zjednoczonej Europy dr Dobrochna Bach-Golecka
63 2008.01.17 Wiara a rozum u Leo Straussa i Nicollo Machiavellego dr Romuald Piekarski
dr Ryszard Mordarski
dr Marek Fota
62 2007.12.10 Myślenie wobec zła prof. Aleksander Bobko
61 2007.11.29 Co dalej polski inteligencie?
O sytuacji i roli inteligencji w Polsce Anno Domini 2007
prof. Sabina Kruszyńska
prof. Cezary Obracht-
Prondzyński
red. Wojciech Duda
ks. dr Tomasz Biedrzycki
60 2007.10.25 Filozofia religii Johna Henry’ego Newmana
Walne zebranie członków PTFT
dr Marek Fota
59 2007.06.05 Nihilizm i Bóg prof. Krzysztof Michalski
58 2007.05.23 Demonologia polityczna prof. Zbigniew Stawrowski
57 2007.04.26 Zamyślenia etyczne (2)
Pamięć i tożsamość człowieka działającego
(uwagi na marginesie książki Jana Pawła II)
dr Wojciech Zieliński
56 2007.03.29 Czym jest wolność? Edyty Stein koncepcja osoby ludzkiej
(Spotkanie zorganizowane we współpracy z Biblioteką
Gdańską Polskiej Akademii Nauk)
dr Marek Olejniczak
55 2007.02.15 O ikonie jako sposobie uprawiania filozofii
(Spotkanie zorganizowane we współpracy z
Wydawnictwem WAM z Krakowa i Biblioteką Gdańską
Polskiej Akademii Nauk)
dr Beata Elwich
54 2007.02.03 Sprawy małżeńskie w działalności konsystorza gdańskiego
i pomorskiego w latach 1733-1734
mgr Agnieszka Witczak
53 2006.12.13 Czym jest filozofia wiary?
(Spotkanie zorganizowane we współpracy z Instytutem
Myśli Józefa Tischnera i Biblioteką Gdańską Polskiej
Akademii Nauk)
prof. dr hab. Karol Tarnowski
(PAT w Krakowie)
52 2006.12.07 Ścieżki wyborów życiowych studentów
Wzory mobilności vs wzory stabilności
prof. dr hab. Marek Latoszek
51 2006.10.27 Postać Józefa Piłsudskiego na tle tradycji narodowej
Walne zebranie członków PTFT
dr Maciej Żakiewicz
50 2006.05.19 Anty-Nietzsche
Rzecz o Karolu Ludwiku Konińskim
dr Maciej Michalski
49 2006.04.27 Krzysztofa Kieślowskiego opisywanie świata
- próba rekonstrukcji filozofii reżysera
dr Zbyszek Dymarski
48 2006.03.18 Napoleon w Gdańsku
oraz
„Universitas Gedanensis”
18 lat – 30 numerów pisma
wspomnienia kolegium redakcyjnego
prof. Władysław Zajewski
ks. dr hab. Zdzisław
Kropidłowski
47 2006.01.06 Paul Ricoeur daje do myślenia ks. dr Maciej Bała
46 10.12.2005r. Spotkanie opłatkowe członków PTFT -
45 18.11.2005r. Spór o kształt polskiego myślenia
– czyli dyskusja Tischnera ze szkołą lubelską
mgr Szymon Dąbrowski
44 29.10.2005r. Kościół w Polsce w optyce Soboru Watykańskiego II ks. dr hab. Andrzej Czaja
(KUL)
43 07.10.2005r. O etyce solidarności Józefa Tischnera Zbyszek Dymarski
42 18.06.2005r. Finanse Kościoła. Wczoraj i dziś
Walne zebranie członków PTFT
ks. dr hab. Zdzisław
Kropidłowski
41 21.05.2005r. Zamyślenia etyczne (1)
Wokół Solaris Stanisława Lema…
dr Wojciech Zieliński
40 22.04.2005r. Promocja książki Józefa Majewskiego
pt. Teologia na rozdrożach
(Spotkanie zorganizowane
we współpracy z Wydawnictwem Znak)
dr Józef Majewski
ks. dr Krzysztof Niedałtowski
dr hab. Mirosław Patalon
39 05.02.2005r. Jakiej krytyki potrzebuje Kościół? red. Zbigniew Nosowski
38 30.01.2005r. Nurt neomesjanistyczny w filozofii polskiej końca XIX w. dr Stefan Konstańczak
37 26.11.2004r. Net Etyka, czyli o etycznej stronie Internetu Katarzyna Młyńska
mgr Aleksandra Morawska
36 24.10.2004r. Wprowadzenie do fenomenologii wartości dr Marek Fota
35 18.06.2004r. Sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera
Walne zebranie członków PTFT
(sprawozdawczo-wyborcze)
Zbyszek Dymarski
34 29.05.2004r. Wielkie spory teologiczne na progu XXI wieku dr Józef Majewski
33 24.04.2004r. O sytuacji w teologii na przełomie XX i XXI wieku dr Józef Majewski
32 26.03.2004r. Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Cz. II dr hab. Sabina Kruszyńska
dr hab. Adam Karpiński
ks. dr Maciej Bała
31 13.03.2004r. Filozoficzne implikacje transsubstancjacji
Walne zebranie członków PTFT (zmiana statutu)
prof. Feliks Krause
30 14.12.2003r. Spotkanie opłatkowe członków PTFT -
29 22.11.2003r. Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Cz. I
– czy i jak uczyć filozofii?
mgr Magda Szylko
dr Zofia Gorczyńska
28 21.06.2003r. Sesja naukowa pt.

Gdańsk w historii i kulturze Europy

Spotkanie zamykające działalność
Gdańskiego Instytutu Teologicznego

Walne zebranie członków PTFT
Włodarski (UG), Rola Gdańska
w gospodarce polskiej i
europejskiej do XVIII w.

prof. dr hab. Władysław
Zajewski (Instytut Historii
PAN), Europejskie konflikty
dyplomatyczne o Gdańsk w
dobie napoleońskiej

dr Marek Fota (PAP
Słupsk), Idee europejskiego
wolnomularstwa w XVIII-
wiecznym Gdańsku

ks. dr hab. Zdzisław
Kropidłowski, Rola Gdańskiego
Instytutu Teologicznego
w kulturze i ewangelizacji
Pomorza Gdańskiego
27 15.03.2003r. Wymiar pedagogiczny psychologii transgresyjnej ks. dr Wojciech Cichosz
26 22.02.2003r. Problem cierpienia niewinnych na podstawie powieści
Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego
ks. dr Andrzej Penke
25 14.12.2002r. Walne zebranie
połączone ze spotkaniem opłatkowym członków PTFT
-
24 21.11.2002r. Sztuka i sacrum (debata)
Los człowieka – los Boga (wykład wprowadzający)
(Spotkanie zorganizowane we współpracy
z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku)
o. prof. dr hab.
Jan Andrzej Kłoczowski OP
23 16.11.2002r. Konferencja pt.
Europa i Polska – w przededniu integracji
prof. dr hab. med.
Maria Hrabowska
dr med. Henryk Raszczyk
lek. med. Szymon Wojtylak
ks. prof. dr hab. Helmut Juros
dr hab. Piotr Kawiecki
ks. dr hab.
Zdzisław Kroplewski
22 05.10.2002r. Promocja książki prof. dr. hab. Marcina Plińskiego pt.
Zawiłości człowieczeństwa
prof. dr hab.
Wiesław Makarewicz
ks. dr Maciej Bała
prof. dr hab. Marcin Pliński
21 12.06.2002r. Czy wiek XXI będzie mistyczny?
(Spotkanie zorganizowane we współpracy
z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku)
o. prof. dr hab.
Jan Andrzej Kłoczowski OP
20 25.05.2002r. Społeczny obraz i konsekwencje
zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież
dr Beata Bykowska
19 20.04.2002r. Liturgię celebruje wspólnota
Promocja 24. numeru półrocznika
„Universitas Gedanensis”
ks. dr Mirosław Paracki
ks. dr hab.
Zdzisław Kropidłowski
18 23.03.2002r. Nietzsche i pojęcie nihilizmu dr Lech Grudziński
17 23.02.2002r. Filozofia współczesna w poszukiwaniu Absolutu ks. dr Maciej Bała
16 19.01.2002r. Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza
Promocja 23. numeru półrocznika
„Universitas Gedanensis”
ks. dr hab. Andrzej
Kowalczyk
ks. dr hab.
Zdzisław Kropidłowski
15 15.12.2001r. Walne zebranie połączone
ze spotkaniem opłatkowym członków i sympatyków
PTFT
-
14 17.11.2001r. Konferencja pt. Religia, etyka a polityka…,
połączona z promocją książki Wojciecha Zielińskiego pt.
Status etyki w kulturze ponowoczesnej.
Analiza propozycji Zygmunta Baumana
ks. prof. dr hab. Helmut Juros
prof. dr hab. Aurelia Polańska
dr hab. Dariusz Waldziński
dr Wojciech Zieliński
13 20.10.2001r. Czy historycy piszą prawdę? prof. zw. dr hab.
Władysław Zajewski
12 09.06.2001r. Promocja książki pt.
Gdańsk – Polska – Europa
- pracy zbiorowej pod redakcją Zdzisława
Kropidłowskiego
ofiarowanej prof. dr. hab. Władysławowi Zajewskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
ks. dr hab.
Zdzisław Kropidłowski
prof. Bogusław Cygler
11 19.05.2001r. Wpływ środków masowego przekazu
na kształtowanie osobowości dziecka
ks. dr Grzegorz Lewandowski
10 21.04.2001r. Św. Brunon z Kwerfurtu
– próba lokalizacji miejsca męczeństwa
mgr Jerzy Siwołowski
9 24.03.2001r. Metafizyka światła dr Marek Fota
8 24.02.2001r. Chrystus u Dostojewskiego
na podstawie legendy „Wielki Inkwizytor”
ks. dr Andrzej Penke
7 13.01.2001r. Filozofia szkockiego Oświecenia dr hab. Stefan Zabieglik
6 16.12.2000r. O biesiadowaniu w dawnym Gdańsku ks. dr hab.
Zdzisław Kropidłowski
5 11.2000r. Czy istnieje cnota zaufania? dr Grzegorz Graff
4 28.10.2000r. Pierwsze walne zebranie członków PTFT
(wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
-
3 08.04.2000r. Myślenie według wartości w kulturze współczesnej mgr Wojciech Zieliński
2 04.03.2000r. Oficjalne zebranie założycielskie PTFT -
1 19.12.1999r. Pierwsze, organizacyjne spotkanie rady założycieli
towarzystwa naukowego
-

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • GWF_d

 • 1

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png5.png6.png3.png6.png6.png1.png
Dzisiaj39
Wczoraj253
W tym tygodniu39
W tym miesiącu1286

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 3.236.26.93
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

poniedziałek, 06.07.2020 / 04:08