Wykłady i debaty

225 2021.01029 W poszukiwaniu nowoczesnego Europejczyka dr inż. Zbyszek Dymarski (wprowadzenie dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz)
224 2021.05.29 Człowieczeństwo u Indian E’nepá (Amazonia wenezuelska) prof. Tarzycjusz Buliński (wprowadzenie dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz)
223 2021.05.13 Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii prof. Marzenna Jakubczak (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
222 2021.05.06 Arab, Dualis czyli zagadka tożsamości dr Zbigniew Landowski (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
221 2021.04.29 Być człowiekiem, być Baskiem prof. Katarzyna Mirgos (wprowadzenie dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz)
220 2021.04.22 Człowiek na pograniczu epok, między judaizmem a chrześcijaństwem prof. Wojciech Gajewski (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
219 2021.04.15 Gdańszczanina świat realny i wyobrażony w XVII wieku prof. Edmund Kizik (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
218 2021.03.09 Co jesteśmy dłużni Leszkowi Kołakowskiemu? red. Zbigniew Mentzel, dr inż. Zbyszek Dymarski
217 2021.02.22 debata: Adam Mickiewicz a postsekularyzm. Spotkanie wokół książki "Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza" dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, dr Miłosz Puczydłowski i dr Maria Urbańska-Bożek
216 2021.01.19 debata: Dialektyczny wymiar wolności dr Krzysztof Dorosz i dr Maria Urbańska-Bożek
215 2020.12.15 Józef Tischner w opowieściach red. Wojciech Bonowicz (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
214 2020.11.26 Nic specjalnego. Eckhart i człowiek, który nie ma czasu 18 prof. Piotr Sikora (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
213 2020.11.19 Teologia mistyczna o. Joachima Badeniego o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
212 2020.11.12 Piękny Chrystus Tomasza z Akwinu. Estetyka i duchowość o. prof. Tomasz Gałuszka OP (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
211 2020.11.05 Wzajemne relacje cnót intelektualnych i moralnych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i odniesienie tej koncepcji do współczesności o. dr Michał Mrozek OP (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
210 2020.10.08 Troska świeckich o Kościół – inspiracje św. Katarzyny ze Sieny wobec współczesnych możliwości i ograniczeń dr Hieronim Kaczmarek OP (wprowadzenie prof. Elżbieta Mikiciuk)
209 2020.10.01 Człowiek nauki i wiary. Albert Wielki jako przykład uprawiania nauki w Kościele o. Piotr Frey (wprowadzenie prof. Elżbieta Mikiciuk)
208 2020.01.16 Relacje Kościół – państwo po czesku dr Hieronim Kaczmarek OP (wprowadzenie prof. Elżbieta Mikiciuk)
207 2019.12.09 Internet który zabija prof. Paweł Dybel (wprowadzenie dr Jan Grzanka) (zorganizowane razem z PTF o. Gdańsk i z Universitas Gedanensis)
206 2020.02.20 Michaił Bachtin wobec duchowości religijnej 18 prof. Bogusław Żyłko (wprowadzenie prof. Zbigniew Kaźmierczyk)
205 2019.12.12 Chrystus Dostojewskiego prof. Elżbieta Mikiciuk (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
204 2019.12.05 Recepcja Dostojewskiego w rosyjskim renesansie kulturowym. Specyfika, wpływ i ograniczenia na tle XX-wiecznej dyskusji nad polifonicznością dzieła prof. Janusz Dobieszewski (wprowadzenie prof. Zbigniew Kaźmierczyk)
203 2019.11.28 Włodzimierz Sołowjow jako sprawca filozofii rosyjskiej prof. Janusz Dobieszewski (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
202 2019.11.21 Wierzenia i idee religijne sekciarstwa wschodniego w literaturze odrodzenia religijnego prof. Zbigniew Kaźmierczyk (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
201 2019.11.14 Książki zbójeckie Lwa Tołstoja – o twórczości filozoficzno-religijnej pisarza dr Radosław Romaniuk (prowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
200 2019.11.07 Sofiologia o. P. Florenskiego i o. S. Bułgakowa w korespondencji G.W. Florowskiego z bratem Antonem (nowe fakty) prof. Lilianna Kiejzik (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
199 2019.10.24 Ukraińskie korzenie rosyjskiego odrodzenia religijnego końca XIX i początku XX wieku ks. dr Vitaliy Kashchuk (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
198 2019.10.17 Mikołaj Bierdiajew: filozof bezgranicznej wolności ks. prof. Henryk Paprocki (wprowadzenie prof. Elżbieta Mikiciuk)
197 2019.10.03 Wasilij Rozanow i David Herbert Lawrence: dwie Apokalipsy, dwa widzenia świata prof. Piotr Nowak (prowadzenie dr Marek Fota)
196 2019.09.26 Francuska myśl religijna na przełomie epok 17 prof. Karol Tarnowski (o książce dr inż. Zbyszek Dymarski)
195 2019.09.19 Religia służką filozofii. Kilka uwag o fenomenologii radykalnej Michela Henry’ego prof. Sabina Kruszyńska (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)
194 2019.06.06 Koniec filozofii i zadanie myślenia – w stronę Jeana-Luca Nancy'ego dr Janusz Bohdziewicz (prowadzenie dr Szymon Dąbrowski)
193 2019.05.16 Fenomenologia donacji a doświadczenie religijne – wokół myśli Jeana-Luca Mariona prof. Wojciech Starzyński (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
192 2019.05.09 Między krytyką i przekonaniem – hermeneutyczna filozofia religii Paula Ricoeura Krystyna Bembenek (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
191 2019.04.11 Michael Foucault i tradycja patrystyczna prof. Urszula Zbrzeźniak (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
190 2019.04.04 Georges Bataille – wypowiedzieć Niemożliwe prof. Michał Kruszelnicki (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
189 2019.02.14 Religia i sekularyzm: awers i rewers  dr Miłosz Puczydłowski (o książce dr inż. Zbyszek Dymarski)
188 2018.12.06 Teologia pięciolinii. O Bogu w muzyce instrumentalnej Jana Sebastiana Bacha 14 prof. Józef Majewski (wprowadzenie dr Maria Urbańska -Bożek)
187 2018.11.15 Bóg na (w) ikonie prof. Elżbieta Mikiciuk (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
186 2018.11.15 Widzenie Niewidzialnego – o możliwości wizji błogosławionej w kinie, telewizji i mediach światłowodowych dr Janusz Bohdziewicz (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
185 2018.10.25 Bóg w obrazach mistrzów ks. dr Krzysztof Niedałtowski (prowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
184 2018.10.18 Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek maryjnych dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz (wprowadzenie prof. Józef Majewski)
183 2018.10.04 Kerygmat i Alternatywa. O przekazie wiary w muzyce rockowej prof. Adam Regiewicz (wprowadzenie prof. Józef Majewski)
182 2018.06.07 Islamofobia w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie 14 ks. prof. Janusz Balicki (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
181 2018.05.24 Pojęcie da’wa, czyli o „misyjności w islamie" dr Piotr Walewski (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
180 2018.05.16 Współczesne teorie naukowe dotyczące genezy islamu prof. Marcin Grodzki (wprowadzenie dr Zbigniew Landowski)
179 2018.05.05 Presja demograficzna i arabskie wojny prof. Gunnar Heinsohn (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
178 2018.03.22 Miasto i sacrum w islamie. Próba charakterystyki urbanistycznej przestrzeni sakralnej dr Zbigniew Landowski (wprowadzenie dr inż. Zbyszek Dymarski)
177 2018.03.15 Syjon jako wypełnienie koncepcji „góry Boga” ks. prof. Grzegorz Szamocki (wprowadzenie dr Zbigniew Landowski)
176 2018.03.01 Mikołaj z Kuzy i jego ekumeniczny Absolut prof. Ludwik Kostro (wprowadzenie dr Marek Fota)
175 2018.02.26 Za(nie)dbane przestrzenie aksjologii we współczesnej edukacji 14 prof. Mirosław Patalon, dr Małgorzata Obrycka, dr Helena Liwo, dr Marian Pułtuski, dr Szymon Dąbrowski
174 2018.01.18 Intuicja jako nagroda za wysiłek intelektualny. Henriego Bergsona filozofia edukacji prof. Piotr Kostyło (wprowadzenie dr Maria Urbańska-Bożek)
173 2017.12.07 Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego prof. Mirosław Patalon (o książce dr Szymon Dąbrowski)
172 2017.11.30 Kształtowanie ciała w dyskursie medialnym –
Kontrowersje edukacyjne
dr Anna Majer (o książce dr Helena Liwo)
171 2017.11.09 Dialog a uczenie się Innego – wokół teorii komunikacji Jürgena Habermasa dr Helena Liwo (o książce dr Małgorzata Czekaj-Obrycka)
170 2017.10.12 Mindfulness w edukacji – zastosowanie praktyki uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą dr Marta Znaniecka (o książce dr Szymon Dąbrowski)
169 2017.09.28 Etyczny intuicjonizm – dylematy etyki niezależnej w praktyce edukacyjnej dr Małgorzata Obrycka (o książce dr Szymon Dąbrowski)
168 2017.09.14 Spór o polską pedagogikę religii dr Szymon Dąbrowski (o książce dr Małgorzata Obrycka)
167 2017.09.07 Pozakonfesyjne chrześcijaństwo Sorena Kierkegaarda 9 prof. Karol Toeplitz (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)
166 2017.06.08 Wsłuchać się w świat współczesny. Rzecz o Paulu Tillichu prof. Jacek Aleksander Prokopski (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)
165 2017.06.01 Dietrich Bonhoeffer jako teolog wyzwolenia  prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP (o książce dr inż. Zbyszek Dymarski)
164 2017.04.07 Obraz reformatora Marcina Lutra w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej  bp. prof. Marcin Hintz (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
163 2017.03.23 Protestantyzm i jego następstwa w sztuce, m.in.  gdańskiej, w epoce wczesnonowożytnej  prof. Andrzej Woziński
162 2017.03.16 Protestantyzm a jego wpływ na rozwój muzyki na Pomorzu  Grzegorz Dymon (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
161 2017.02.23 Autonomia i transcendencja. O wychowaniu moralnym według  Émile’a Durkheima 9 prof. Piotr Kostyło (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)
160 2017.01.12 Buddyzm w kulturze Zachodu – historia, ludzie, idee dr Radosław Kossakowski (wprow. dr inż. Zbyszek Dymarski)
159 2016.12.08 O Bogu, Diable i człowieku – czyli Leszka Kołakowskiego filozofia religii dr inż. Zbyszek Dymarski (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
158 2016.11.10 Arystoteles na nowo odczytany czyli o matematyzacji fizyki w XIV wieku prof. Elżbieta Jung (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
157 2016.10.20 Fenomenologia Maurice’a Merleau-Ponty’ego jako filozofia egzystencji prof. Maria Gołębiewska (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
156 2016.10.06 Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa prof. Wawrzyniec Rymkiewicz (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
155 2016.06.14 Luteranie i prawosławni w dialogu ekumenicznym w kontekście soboru panprawosławnego 9 prof. bp Marcin Hintz (wprow. dr Maria Urbańska-Bożek)
154 2016.06.09 Rosyjska religijność w perspektywie semiotycznej prof. Bogusław Żyłko (wprow. prof. Zbigniew Kaźmierczyk
153 2016.05.12 „Zstąpienie do otchłani”: Fiodor Dostojewski – Jerzy Nowosielski prof. Elżbieta Mikiciuk (wprow. dr Joanna Sarbiewska)
152 2016.04.28 Sekciarskie wierzenia i idee religijne w Rosji – według Bierdiajewa, Jasinowskiego i Miłosza prof. Zbigniew Kaźmierczyk
151 2016.04.07 Od marksizmu do prawosławia ks. prof. Henryk Paprocki
150 2016.03.17 Rosyjska filozofia religijna i jej dzisiejsze konteksty prof. Janusz Dobieszewski (wprow. prof. Zbigniew Kaźmierczyk)
149 2016.02.25 Nowa religijność w świecie mediów 9 prof. Józef Majewski (o książce prof. Dariusz Sikorski)
148 2016.02.18 Dlaczego z mediami katolickimi mamy w Polsce kłopoty? dr Dominika Kozłowska
147 2016.01.13 Re: Logos – wiara w dobie mediów elektronicznych dr Janusz Bohdziewicz
146 2016.01.07 Czy Kościół potrzebuje public relations? dr Andrzej Drzycimski
145 2015.11.05 debata: Religia i media prof. Józef Majewski, ks. dr Krzysztof Niedałtowski, prof. Tomasz Szkudlarek, prowadzenie: dr Zbyszek Dymarski
144 2015.12.02 Edyta Stein – sekretarka czy partnerka intelektualna Edmunda Husserla dr Anna Karoń-Ostrowska (o książce dr Zbyszek Dymarski)
143 2015.10.21 debata: Shakespeare – w kręgu nieoczywistych lektur filozoficznych (zorganizowane we współpracy z Teatrem Szekspirowskim i kwartalnikiem Kronos) prof. Piotr Nowak, prof. Jacek Fabiszak, reż. Paweł Aigner, prowadzenie: dr Marek Fota
142 2015.09.23 Homo politicus 9 prof. Zbigniew Stawrowski (o książce prof. Wojciech Żełaniec)

141

2015.05.22

Ten, który kocha

prof. Jacek Aleksander Prokopski (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)

140

2015.05.07

debata: Stać się człowiekiem…

dr Andrzej C. Leszczyński,
dr Zbyszek Dymarski,
Katarzyna Wojtkowska

139

2015.04.23

Kondycja wczesnego zarodka ludzkiego

prof. Ludwik Kostro

138

2015.03.27

Człowiek obrazem Boga

prof. Zbigniew Treppa
(o książce ks. dr Krzysztof Niedałtowski)

137

2015.03.19

Autorytet – pytania i kontrowersje

dr Andrzej C. Leszczyński

(o książce dr Zbyszek Dymarski)

136

2015.02.25

Uroczystość wręczenia Księgi Honorowej dedykowanej Profesorowi Karolowi Toeplitzowi „Polifoniczny świat Kierkegaarda”

dr Maria Urbańska-Bożek
 prof. Edward Kasperski

135

2015.01.15

Postsekularna audiowizualność: negatywna mistyka medialnej maszyny

8

dr Joanna Sarbiewska

134

2015.01.09

Myślenie religijne – szansa czy zagrożenie dla racjonalności?

ks. prof. Maciej Bała

(o książce dr Zbyszek Dymarski)

133

2014.12.11

O synkretyzmie religijnym Miłosza

prof. Zbigniew Kaźmierczyk

132

2014.10.29

Religia i naturalizm

prof. Krzysztof Mech
(o książce dr Zbyszek Dymarski)

131

2014.10.28

debata: Czy można myśleć religijnie w XXI wieku?

ks. dr Krzysztof Niedałtowski,
prof. Krzysztof Mech,

prof. Michał Kaczmarczyk,

dr Zbyszek Dymarski

130

2014.06.12

debata: Dostojewski - Gogol

prof. Piotr Nowak, dr Mateusz Werner, dr Joanna Sarbiewska

129

2014.06.13

Współczesny szamanizm buriacki

7

dr Bartosz Jastrzębski

(wprow. dr Joanna Sarbiewska)

128

2014.05.22

Cóż po Starym Poecie w czas nowoczesny?

prof. Józef Majewski (o książce prof. Elżbieta Mikiciuk)

127

2014.05.08

Hebrajskie korzenie nowożytności

dr Piotr Walewski

(o książce dr Zbyszek Dymarski)

126

2014.04.10

Rola pisarza w nowoczesnym świecie

prof. Michał Kaczmarczyk (o książce dr Zbyszek Dymarski)

125

2014.02.20

Słuszna duma czy słuszna wzgarda? Wokół problematyki Szekspirowskiego Koriolana

prof. Piotr Nowak (o książce
dr Andrzej C. Leszczyński)

124

2014.01.24

W stronę nowoczesności i jej krytyki: Mistrz Eckhart, Teologia niemiecka, Luter

dr Piotr Augustyniak

(o książce dr Marek Fota)

123

2013.12.19

Mechanika kwantowa - u granic poznania

6

prof. Paweł Horodecki
(wprow. prof. Grzegorz Graff)

122

2013.12.12

Czy dzisiejszy stan wiedzy naukowej da się pogodzić z religiami teistycznymi?

prof. Wojciech Sady
(wprow. prof. Ludwik Kostro)

121

2013.12.05

Jednorodność przyrody a problem niezawodności rozumowań w nauce

prof. Ludwik Kostro
(wprow. dr Marek Fota
)

120

2013.11.28

Czy nauka jest wiedzą?

prof. Jarosław Mrozek
(wprow. dr Zbyszek Dymarski
)

119

2013.11.06

Filozoficzne problemy teorii decyzji

prof. Robert Piłat
(wprow. Jan Grzanka)

118

2013.10.24

Formalne teorie zmiany przekonań a rozwój nauki

prof. Marek Lechniak
(wprow. Jan Grzanka)

117

2013.10.11

debata: Aktualność Kierkegaarda

prof. Karol Toeplitz, prof. Hieronim Chojnacki, prof. Romuald Piekarski (o książce dr Maria Urbańska-Bożek)

116 2013.05.24 O pojmowaniu Niepojętego

5

prof. Piotr Sikora (o książce dr Joanna Sarbiewska)
115 2013.05.16 Rewolucja feministyczna Nowego Testamentu dzisiaj prof. Elżbieta Adamiak (o książce prof. Józef Majewski)
114 2013.04.24 Praca i bezrobocie a zagadnienie odpowiedzialności dr Sylwiusz Retowski (o książce dr Krystyna Adamska)
113 2013.04.18 Bóg feministek - transcendentny czy immanentny? dr Joanna Barcik (o książce dr Zbyszek Dymarski)
112 2013.04.05 Da‘wa w Europie. Dynamika procesów islamizacyjnych w kontekście europejskim ks. dr Adam Wąs  (o książce dr Wojciech Grabowski)

111

2013.03.13

Hermeneutyka jako sztuka interpretacji tekstów

dr Andrzej C. Leszczyński
(o książce dr Robert Rogoziecki)

110

2013.02.28

 XVIII-wieczna geneza wolnomularstwa w Anglii 

prof. dr hab. Tadeusz Cegielski
(o książce dr Marek Fota)

109

2013.01.17

Stracone złudzenia. Kres imperium a koncepcja "płynnej" tożsamości narodowej w myśli Miguela de Unamuno

dr Iwona Krupecka (o książce  prof. Sabina Kruszyńska)

108

2012.12.21

Mistyka buddyjska

4

Grzegorz Bral

wprow.: dr Joanna Sarbiewska

107

2012.12.14

Dekonstrukcja (jako fenomenologia) Ogołocenie i „ciemna noc” w mistyce chrześcijańskiej

dr Joanna Sarbiewska

wprowadzenie: dr Marek Fota

106

2012.12.07

Sztuka jako teurgia. Inspiracje prawosławne

prof. dr hab. Dariusz Czaja

wprow.: dr Joanna Sarbiewska

105

2012.11.29

Religijno-kulturowa tożsamość Gdańska

dr Andrzej Januszajtis

wprow.: dr Sławomir Kościelak

104

2012.11.23

Islamski sufizm

Andrzej Saramowicz

wprow.: dr Joanna Sarbiewska

103

2012.11.08

Mistyka żydowska

prof. dr hab. Agata Bielik-Robson

wprow.: dr Joanna Sarbiewska

102

2012.10.12

Szamanizm w religiach pierwotnych

ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben

wprow.: dr Joanna Sarbiewska

101

2012.05.31

Pedagogika spotkania Józefa Tischnera

Szymon Dąbrowski

100

2012.05.18

Muzyka i łzy. Ćwiczenie hermeneutyczne

prof. dr hab. Dariusz Czaja
o wykładni antropologii Dariusza Czai – dr Joanna Sarbiewska

99

2012.04.11

Koncepcja człowieka u Hansa-Georga Gadamera i Martina Heideggera

prof. dr hab. Paweł Dybel

98

2012.03.22

Rozum dialogiczny jako uprawomocnienie poznania naukowego. Tischnerowska interpretacja augustyńskiej koncepcji "Wewnętrznego Nauczyciela"

dr Anna Borowicz
(o książce dr Zbyszek Dymarski)

97

2012.02.16

Niewiara ponowoczesności

prof. Sabina Kruszyńska
(o książce dr Marek Fota)

96

2012.01.12

Joseph Ratzinger/ Benedykt XVI a dialog międzyreligijny

dr Marian Pułtuski

95

2011.12.16

Doświadczenie mistyczne kobiet w średniowieczu Hildegarda z Bingen i Małgorzata Porete

prof. dr hab. Małgorzata Kowalewska

94

2011.11.30

Hermeneutyka a poststrukturalizm
Podobieństwa i różnice

prof. dr hab. Paweł Dybel

wprowadzenie dr Marek Fota

93

2011.10.13

Robotnicy czy filozofowie?

dr Elżbieta Ciżewska
 (o książce dr hab. Romuald Piekarski)

92

2011.06.02

Współczesna edukacja moralna – między fikcją a prawdą

dr Wanda Kamińska

91

2011.05.05

Paradoks jako efekt buntu przeciwko nicości, czyli antypody rozrywki.
Literaturoznawcze komentarze do Pochwały Abrahama

prof. dr hab. Hieronim Chojnacki

90

2011.03.24

Czy można zrozumieć przemijanie?

prof. dr hab. Krzysztof Michalski (o książce prof. dr hab. Sabina Kruszyńska)

89

2011.02.17

Moralne rozdroże – czy można torturować słusznie moralnie i zgodnie z prawem?

dr hab. Stefan Konstańczak

88

2011.01.13

Joik, noaide i święte kamienie
O dawnych wierzeniach Lapończyków

dr Maria Sibińska

87

2010.12.13

Poza ‘Bogiem’, ‘człowiekiem’ i ‘bytem’. Mistrz Eckhart w poszukiwaniu ‘innego początku’ (we współpracy z IMJT)

dr Piotr Augustyniak
(o książce dr Marek Fota)

86

2010.11.25

Ereignis Auschwitz. Problem piękna i pamięci w sztuce niemieckiej po Holocauście

dr Roman Nieczyporowski

85

2010.10.28

Egzystencjalne perspektywy narratologii według Paula Ricoeura

prof. dr hab. Elżbieta Wolicka

84

2010.10.14

Wprowadzenie do teologii naturalnej
Alfreda Northa Whiteheada

dr Bogdan Ogrodnik

83

2010.10.08

Czy odczarowana religia może nas ocalić? (we współpracy z IMJT z Krakowa)

prof. dr hab. Karol Tarnowski

82

2010.05.20

Historia filozofii polskiej po II wojnie światowej – przegląd stanowisk

dr Ryszard Sitek

81

2010.05.05

Filozoficzne podstawy dialogu międzyreligijnego (we współpracy z Pracownią Pedagogiki Religii WNS UG)

prof. dr Kurian Kachappilly

80

2010.04.29

Tolerancja, pluralizm, prawda

prof. dr Mordechaj Roshwald

79

2010.03.17

Refleksja moralna nad etosem i odpowiedzialnością filozofa w XX wieku (we współpracy z OG PTF)

dr Marek Rembierz

78

2010.03.04

Wolność miłości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein

i Karola Wojtyły

dr Marek Olejniczak

77

2010.02.25

Bóg, świat i człowiek w koncepcji filozoficznej Mariana Borowskiego

dr Dariusz Barbaszyński

76

2010.01.21

Czy odkrycie układów planetarnych pozasłonecznych rozpoczęło nową rewolucję światopoglądową?

prof. dr hab. Ludwik Kostro

75

2009.12.10

Demograficzne i polityczne aspekty przyszłości Europy

prof. dr Gunnar Heinsohn

74

2009.11.27

Spór o prawdę w filozofii XX wieku

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

o książce dr Marek Fota

73

2009.10.29

Sześćdziesiąt lat zmagań ze zwojami znad Morza Martwego (we współpracy z UG)

prof. dr Geza Vermes

72

2009.10.13

Westerplatte 1939. Próba syntezy

dr Andrzej Drzycimski

71

2009.06.04

Egzegeza filozoficzna
– o prawdzie, wolności i Kierkegaardzie

prof. dr hab. Marian Grabowski

70

2009.05.29

Na ścieżkach wspomnień... promocja książki Edmunda Zielińskiego (we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Gdańsku)

Wiktoria Blacharska
prof. Józef Borzyszkowski
Edmund Zieliński
dr Wojciech Zieliński

69

2009.05.22

Problem genezy moralnych dylematów

s. prof. Barbara Chyrowicz SSpS
wprowadzenie: dr Grzegorz Graff

68

2009.05.13

Debata pt. filozof wobec historii...

prof. dr hab. Sabina Kruszyńska
dr Dobrosław Kot
dr Jacek Kołtan
dr Zbyszek Dymarski

67

2009.04.16

Co było przed Big Bangiem, czyli problem Początku?

prof. dr hab. Andrzej Chmielecki

66

2009.03.05

Czy normy mogą być prawdziwe lub fałszywe?

prof. dr hab. Wojciech Żełaniec

65

2009.02.19

Człowiek wobec zła. Wstęp do metafizyki Józefa Tischnera

dr Zbyszek Dymarski

64

2009.01.22

Samotność Abrahama w ujęciu Sørena Kierkegaarda. Aspekty filozoficzne i teologiczne

prof. dr hab. Karol Toeplitz

63

2008.12.11

Oświecenie i religia.
Benjamina Constanta filozofia religii

prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

o książce dr Marek Fota

62

2008.11.25

Boskość w czasach postnaturalizmu
(we współpracy z IMJT z Krakowa)

dr Krzysztof Mech

61

2008.10.16

On i Ja – stawanie się człowiekiem.
Odtwarzanie mitu u ludzi z wyspy Biem w Papui Nowej Gwinei jako droga uczłowieczenia

ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben

60

2008.06.20

Przestrzeń międzyludzka
(we współpracy z NCK w Gdańsku)

prof. dr hab. Piotr Sztompka

59

2008.06.06

Religijne ekstrema Nietzschego.
Pomiędzy chrześcijańskim
nihilizmem a grecką afirmacją

dr Krzysztof Ulanowski

58

2008.05.30

Czy filozof może być człowiekiem religijnym? (VI Bałtycki Festiwal Nauki)

dr Marek Fota

57

2008.05.29

Czy Krzysztof Kieślowski był człowiekiem religijnym? (VI Bałtycki Festiwal Nauki)

dr Zbyszek Dymarski

56

2008.05.14

Perspektywy cywilizacji zachodniej

prof. dr hab. Andrzej Piskozub

55

2008.04.17

Biblijne korzenie współczesnych mitów świata Zachodu. Czyli demityzacja kultury w filozofii Theodora Lessinga

dr Anna Kłonkowska

54

2008.03.13

Nowożytna wizja zjednoczonej Europy

dr Dobrochna Bach-Golecka

53

2008.01.17

Wiara a rozum u Leo Straussa i Nicollo Machiavellego

dr Romuald Piekarski
dr Ryszard Mordarski
dr Marek Fota

52

2007.12.10

Myślenie wobec zła
(we współpracy z IMJT z Krakowa)

prof. dr hab. Aleksander Bobko

51

2007.11.29

Co dalej polski inteligencie?
O sytuacji i roli inteligencji w Polsce Anno Domini 2007

prof. dr hab. Sabina Kruszyńska
prof. dr hab. Cezary Obracht-
Prondzyński
red. Wojciech Duda
ks. dr Tomasz Biedrzycki

50

2007.10.25

Filozofia religii Johna Henry’ego Newmana

dr Marek Fota

49

2007.06.05

Nihilizm i Bóg (we współpracy z Wydawnictwem Znak)

prof. dr hab. Krzysztof Michalski

48

2007.05.23

Demonologia polityczna

prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski o książce dr Zbyszek Dymarski i dr Marek Fota

47

2007.04.26

Zamyślenia etyczne (2) Pamięć i tożsamość człowieka działającego (uwagi na marginesie książki Jana Pawła II)

dr Wojciech Zieliński

46

2007.03.29

Czym jest wolność? Edyty Stein koncepcja osoby ludzkiej

dr Marek Olejniczak

45

2007.02.15

O ikonie jako sposobie uprawiania filozofii (we współpracy z Wydawnictwem WAM)

dr Beata Elwich

44

2007.02.03

Sprawy małżeńskie w działalności konsystorza gdańskiego
i pomorskiego w latach 1733-1734

Agnieszka Witczak

43

2006.12.13

Czym jest filozofia wiary?
(we współpracy z IMJT z Krakowa)

prof. dr hab. Karol Tarnowski

42

2006.12.07

Ścieżki wyborów życiowych studentów. Wzory mobilności vs wzory stabilności

prof. dr hab. Marek Latoszek

41

2006.10.27

Postać Józefa Piłsudskiego na tle tradycji narodowej

dr Maciej Żakiewicz

40

2006.05.19

Anty-Nietzsche
Rzecz o Karolu Ludwiku Konińskim

dr Maciej Michalski

39

2006.04.27

Krzysztofa Kieślowskiego opisywanie świata - próba rekonstrukcji filozofii reżysera

dr Zbyszek Dymarski

38

2006.03.18

Napoleon w Gdańsku
oraz Universitas Gedanensis – 18 lat: 30 numerów pisma

prof. dr hab. Władysław Zajewski
ks. dr hab. Zdzisław
Kropidłowski

37

2006.01.06

Paul Ricoeur daje do myślenia

ks. dr Maciej Bała

36

2005.11.18

Spór o kształt polskiego myślenia
– czyli dyskusja Tischnera ze szkołą lubelską

Szymon Dąbrowski

35

2005.10.29

Kościół w Polsce w optyce Soboru Watykańskiego II

ks. dr hab. Andrzej Czaja

34

2005.10.07

O etyce solidarności Józefa Tischnera

 Zbyszek Dymarski

33

2005.06.18

Finanse Kościoła. Wczoraj i dziś

ks. dr hab. Zdzisław
Kropidłowski

32

2005.05.21

Zamyślenia etyczne (1)
Wokół Solaris Stanisława Lema…

dr Wojciech Zieliński

31

2005.04.22

Promocja książki Józefa Majewskiego
 Teologia na rozdrożach

(we współpracy z Wydawnictwem Znak)

dr Józef Majewski
ks. dr Krzysztof Niedałtowski
dr hab. Mirosław Patalon

30

2005.02.05

Jakiej krytyki potrzebuje Kościół?

red. Zbigniew Nosowski

29

2005.01.30

Nurt neomesjanistyczny w filozofii polskiej końca XIX w.

dr Stefan Konstańczak

28

2004.11.26

Net Etyka, czyli o etycznej stronie Internetu

Katarzyna Młyńska
Aleksandra Morawska

27

2004.10.24

Wprowadzenie do fenomenologii wartości

dr Marek Fota

26

2004.06.18

Sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera

Zbyszek Dymarski

25

2004.05.29

Wielkie spory teologiczne na progu XXI wieku

dr Józef Majewski

24

2004.04.24

O sytuacji w teologii na przełomie XX i XXI wieku

dr Józef Majewski

23

2004.03.26

Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Cz. II

dr hab. Sabina Kruszyńska
dr hab. Adam Karpiński
ks. dr Maciej Bała

22

2004.03.13

Filozoficzne implikacje transsubstancjacji

prof. Feliks Krause

21

2003.11.22

Jakiej filozofii Polacy potrzebują? Cz. I

– czy i jak uczyć filozofii?

Magda Szylko
dr Zofia Gorczyńska

20

2003.03.15

Wymiar pedagogiczny psychologii transgresyjnej

ks. dr Wojciech Cichosz

19

2003.02.22

Problem cierpienia niewinnych na podstawie powieści Bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego

ks. dr Andrzej Penke

18

2002.11.21

Los człowieka – los Boga (wykład wprowadzający)

Sztuka i sacrum (debata)
(we współpracy z ASP w Gdańsku)

o. prof. dr hab.
Jan Andrzej Kłoczowski OP

17

2002.10.05

Promocja książki prof. dr. hab. Marcina Plińskiego pt. Zawiłości człowieczeństwa

prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
ks. dr Maciej Bała
prof. dr hab. Marcin Pliński

16

2002.06.12

Czy wiek XXI będzie mistyczny?
(we współpracy z NCK w Gdańsku)

o. prof. dr hab.
Jan Andrzej Kłoczowski OP

15

2002.05.25

Społeczny obraz i konsekwencje
zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież

dr Beata Bykowska

14

2002.04.20

Liturgię celebruje wspólnota
oraz promocja 24 numeru Universitas Gedanensis

ks. dr Mirosław Paracki
ks. dr hab.
Zdzisław Kropidłowski

13

2002.03.23

Nietzsche i pojęcie nihilizmu

dr Lech Grudziński

12

2002.02.23

Filozofia współczesna w poszukiwaniu Absolutu

ks. dr Maciej Bała

11

2002.01.19

Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza
oraz promocja 23 numeru Universitas Gedanensis

ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk
ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski

10

2001.10.20

Czy historycy piszą prawdę?

prof. dr hab. Władysław Zajewski

9

2001.06.09

Promocja książki Gdańsk – Polska – Europa [red. Zdzisław Kropidłowski] ofiarowanej prof. dr hab. Władysławowi Zajewskiemu w 70-tą rocznicę urodzin

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski
prof. dr hab. Bogusław Cygler

8

2001.05.19

Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie osobowości dziecka

ks. dr Grzegorz Lewandowski

7

2001.04.21

Św. Brunon z Kwerfurtu
– próba lokalizacji miejsca męczeństwa

Jerzy Siwołowski

6

2001.03.24

Metafizyka światła

dr Marek Fota

5

2001.02.24

Chrystus u Dostojewskiego
na podstawie legendy „Wielki Inkwizytor”

ks. dr Andrzej Penke

4

2001.01.13

Filozofia szkockiego Oświecenia

dr hab. Stefan Zabieglik

3

2000.12.16

O biesiadowaniu w dawnym Gdańsku

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski

2

2000.11.__

Czy istnieje cnota zaufania?

dr Grzegorz Graff

1

2000.04.08

Myślenie według wartości w kulturze współczesnej

Wojciech Zieliński

 

 

 

- styczeń-maj 2013 → cykl:  Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 

- październik-grudzień 2012 → cykl: Gdańsk wielu kultur. Dialog 

  międzyreligijny, postsekularyzm i mistyka

 

- październik-grudzień 2013 cykl: Granice wiedzy naukowej

 

- styczeń-czerwiec 2014 → cykl: W poszukiwaniu korzeni nowoczesności

 

- październik 2014-styczeń 2015 → cykl: Myślenie religijne w XXI wieku

 

- marzec-wrzesień 2015 → cykl: Kondycja ludzka

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

  • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png6.png7.png9.png7.png3.png2.png
Dzisiaj98
Wczoraj249
W tym tygodniu1589
W tym miesiącu7046

Informacje o użytkowniku:
  • Twoje IP: 3.235.60.144
  • Twoja przglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
2
użytkownik(ów)

sobota, 24.07.2021 / 10:19