POMORSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE


Statut

uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 04.03 2000 r.,
zmieniony na walnym zebraniu członków w dn. 16.12.2000 r., 13.03.2004 r., 17 lutego 2011 r.
i 10 kwietnia 2015
(tekst ujednolicony)

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

┬ž 1
Stowarzyszenie przyjmuje nazw─Ö:
ÔÇ×Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-TeologiczneÔÇŁ, w skr├│cie PTFT, zwane dalej Towarzystwem.

┬ž 2
PTFT powołane zostaje na czas nieograniczony, ma siedzibę w Gdańsku i działa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

┬ž 3
PTFT dzia┼éa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

┬ž 4
PTFT stawia sobie za cel:
a) rozwijanie wiedzy w zakresie filozofii oraz chrze┼Ťcija┼äskiej teologii i my┼Ťli spo┼éecznej,
b) wzbogacanie kultury intelektualnej Pomorza.

┬ž 5
PTFT opiera sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na inicjatywie, zaanga┼╝owaniu i pracy swoich cz┼éonk├│w
i realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań naukowych: prelekcji, sympozjów i seminariów,
b) prowadzenie bada┼ä naukowych, oraz dzia┼éalno┼Ťci publicystycznej, wydawniczej i edukacyjnej,
c) współpracę z organizacjami, towarzystwami i instytucjami o pokrewnych celach działania.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

┬ž 6
Cz┼éonkostwo PTFT nabywa si─Ö na pisemn─ů pro┼Ťb─Ö zainteresowanego, popart─ů opini─ů dw├│ch cz┼éonk├│w wprowadzaj─ůcych oraz po┼é─ůczon─ů z prezentacj─ů dorobku kandydata. Uchwa┼é─Ö o nabyciu cz┼éonkostwa podejmuje Zarz─ůd zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w. Utrata cz┼éonkostwa nast─Öpuje poprzez skre┼Ťlenie lub ustanie.

┬ž 7
Skre┼Ťlenie nast─Öpuje poprzez uchwa┼é─Ö walnego zebrania cz┼éonk├│w Towarzystwa. Przyczyn─ů skre┼Ťlenia mog─ů by─ç:
a) skazanie prawomocnym wyrokiem s─ůdu,
b) działanie na szkodę Towarzystwa
c) niewype┼énianie obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w paragrafie 9. niniejszego statutu.
Ustanie cz┼éonkostwa nast─Öpuje poprzez uchwa┼é─Ö Zarz─ůdu. Przyczyn─ů ustania cz┼éonkostwa s─ů:
a) pisemne ┼╝─ůdanie cz┼éonka,
b) ┼Ťmier─ç cz┼éonka.

┬ž 8
Cz┼éonkowie PTFT maj─ů prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz PTFT,
b) uczestniczenia w dzia┼éalno┼Ťci Towarzystwa,
c) legitymowania si─Ö przynale┼╝no┼Ťci─ů do Towarzystwa.

┬ž 9
Do obowi─ůzk├│w cz┼éonk├│w PTFT nale┼╝y:
a) wspieranie prac Towarzystwa,
b) opłacanie składek członkowskich.
c) realizowanie statutowych cel├│w Towarzystwa.

WŁADZE PTFT

┬ž 10
Najwy┼╝szym organem w┼éadzy PTFT jest odbywaj─ůce si─Ö przynajmniej raz w roku walne zebranie cz┼éonk├│w Towarzystwa.

┬ž 11
Bie┼╝─ůc─ů prac─ů PTFT kieruje Zarz─ůd w sk┼éadzie: prezes i dw├│ch zast─Öpc├│w prezesa.
Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna, która działa
pod kierunkiem przewodnicz─ůcego w sk┼éadzie trzyosobowym. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů wchodzi─ç w sk┼éad Zarz─ůdu.
Wyboru Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej dokonuje si─Ö na 2-letni─ů kadencj─Ö w g┼éosowaniu tajnym. Zarz─ůd i Komisja Rewizyjna mo┼╝e dokooptowa─ç do swego sk┼éadu nowych cz┼éonk├│w na miejsce ust─Öpuj─ůcych w liczbie nie przekraczaj─ůcej 1/3 ustalonego sk┼éadu.

┬ž 12
Uchwa┼éy walnego zebrania, poza wyj─ůtkami przewidzianymi w niniejszym statucie, zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w obecnych i uprawnionych do g┼éosowania. Walne zebranie cz┼éonk├│w Towarzystwa jest w┼éadne do podejmowania uchwa┼é bez wzgl─Ödu na liczb─Ö os├│b obecnych na obradach.

┬ž 13
Do kompetencji walnego zebrania nale┼╝y:
a) uchwalenie programu dzia┼éalno┼Ťci Towarzystwa,
b) wyb├│r Zarz─ůdu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarz─ůdowi,
e) wprowadzanie zmian w statucie,
f) uchwalanie regulamin├│w wewn─Ötrznych Towarzystwa,
g) podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzywaniu Towarzystwa,
h) ustalanie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich.

┬ž 14
Walne zebranie ma prawo powo┼éa─ç Rad─Ö Naukow─ů Towarzystwa b─Öd─ůc─ů organem opiniotw├│rczym i doradczym w naukowej dzia┼éalno┼Ťci Towarzystwa.

┬ž 15
Uchwa┼éy Zarz─ůdu podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w.
Do kompetencji Zarz─ůdu PTFT nale┼╝y:
a) reprezentowanie Towarzystwa,
b) kierowanie dzia┼éalno┼Ťci─ů PTFT zgodnie z postanowieniami statutu, oraz wytycznymi
i uchwałami walnego zebrania,
c) zwoływanie spotkań okresowych i walnego zebrania.

┬ž 16
Uchwa┼éy Komisji Rewizyjnej zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci przynajmniej dw├│ch cz┼éonk├│w Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
a) kontrola ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Towarzystwa, a w szczeg├│lno┼Ťci gospodarki finansowej,
b) przedk┼éadanie na walnym zebraniu sprawozda┼ä, oceny dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu
i propozycji co do udzielenia Zarz─ůdowi absolutorium.

FINANSOWANIE TOWARZYSTWA

┬ž 17
PTFT pozyskuje ┼Ťrodki finansowe poprzez:
a) darowizny, subwencje, dotacje, granty,
b) składki członków PTFT.
O wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich decyduje walne zebranie.

┬ž 18
Dla wa┼╝no┼Ťci pism dotycz─ůcych praw i zobowi─ůza┼ä maj─ůtkowych wymagany jest podpis prezesa lub podpisy dw├│ch zast─Öpc├│w prezesa.

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWI─äZANIA PTFT

┬ž 19
Zmian statutu dokonuje si─Ö na walnym zebraniu zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w obecnych
i uprawnionych do g┼éosowania. Stowarzyszenie mo┼╝e si─Ö rozwi─ůza─ç na walnym zebraniu decyzj─ů zwyk┼éej wi─Ökszo┼Ťci cz┼éonk├│w Towarzystwa:
a) w pierwszym terminie ÔÇô przy obecno┼Ťci co najmniej 1/2 og├│lnej liczby os├│b uprawnionych do g┼éosowania
b) w drugim terminie ÔÇô bez wzgl─Ödu na liczb─Ö os├│b obecnych na zebraniu.

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

  • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png4.png7.png0.png0.png7.png
Dzisiaj31
Wczoraj149
W tym tygodniu1017
W tym miesi─ůcu3770

Informacje o u┼╝ytkowniku:
  • Twoje IP: 44.192.115.114
  • Twoja przgl─ůdarka: Unknown
  • Wersja:
  • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
u┼╝ytkownik(├│w)

niedziela, 24.09.2023 / 03:22