• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 15

 

 

 • 1

 

zap zap2

 
 

 • 1

 

1

 

 

 

 • 1

2

 

 

W kregu nieoczywistych lektur filozoficznych

 

 

 • 1

 

 

 

 • 1

 

 

 

 • 1

 

 

 

 • 1
program konferencji

 

 

Profesor Elżbieta Wolicka

 

 

 • 1

 

Nie dbała o karierę, wolała poświęcać się uczniom. Należała do niezwykłego gatunku ludzi, którzy - sami stojąc w cieniu - sprawiają, że świat staje się miejscem przyjaznym.


Nie jest łatwo mówić o św. Tomaszu w taki sposób, by średniowieczna mądrość mogła być współcześnie inspirująca. Jeszcze trudniej mówić o wielkim dominikaninie przed zakonnym audytorium w dominikańskiej świątyni. Elżbieta Wolicka nie tylko podjęła wyzwanie, ale swój wykład na temat człowieka w perspektywie Bożego zamysłu, wygłoszony w święto św. Tomasza 28 stycznia 1991 r. w Krakowie, rozpoczęła od przypomnienia, co ów filar teologii sądził na temat kobiet. "Na ogół kobiety nie odznaczają się tak doskonałą mądrością, aby wolno im było i wypadało nauczać publicznie" - przekonywał św. Tomasz. Na przekór jego mizoginicznym uprzedzeniom tamto wystąpienie Wolickiej, a także artykuły publikowane w miesięczniku "W drodze" wzbudziły takie uznanie wśród dominikanów, że na długie lata została ona wykładowcą w Dominikańskim Studium, prowadząc dla braci-studentów wykłady z filozofii kultury. To było tylko jedno z jej licznych zaangażowań.

Czytaj całość

Tożsamość narracyjna

 

Tomasz Mackiewicz

Omówienie książki: Polifoniczny świat Kierkegaarda.

Księga Honorowa dedykowana profesorowi Karolowi Toeplitzowi.

 

1

Przypadająca w 2013 roku okrągła, dwusetna rocznica urodzin Sorena Kierkegaarda zaowocowała kilkoma konferencjami i publikacjami poświęconymi twórczości duńskiego filozofa. Jedną z nich, niezwykle interesującą, jest praca zbiorowa Polifoniczny świat Kierkegaarda pod redakcją naukową Edwarda Kasperskiego i Marii Urbańskiej Bożek.

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w marcu 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z inicjatywy prof. Karola Toeplitza. I właśnie jego osobie została poświęcona pierwsza część publikacji zatytułowana Karol Toeplitz jako tłumacz, badacz i popularyzator pism i myśli Sorena Kierkegaarda. Artykuł Marii Urbańskiej Bożek to nie tylko barwny portret wybitnego tłumacza i badacza Kierkegaarda, ale także przystępne przybliżenie dziejów recepcji duńskiego filozofa w Polsce, uzupełnione kompletną bibliografią prac prof. Toeplitza.

Czytaj całość

Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
wtorek 3 luty 2015
Fundacja Batorego, Warszawa, ul. Sapieżynska 10 a


program kongresu:

Zobacz cały program:

Edukacja filozoficzna z Pomorskim Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym

 

19 listopada 2014 roku rozpoczęła się II edycja projektu realizacji zajęć filozofii kierowanych do uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 wykładami zostały objęte nie tylko Licea Ogólnokształcące, ale również Zespół Szkół Handlowych w Sopocie. Z ramienia Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego projekt koordynuje dr Maria Urbańska-Bożek.

Z zaproponowanych przez nas szesnastu bloków tematycznych nauczyciele języka polskiego i etyki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej wybrali następujące grupy tematyczne:

Czytaj więcej...

 2014.12.11_Zbigniew Kazmierczyk.jpg

Rozmowa o książce w radiu TOK FM z dr Joanną Sarbiewską

Nazwa Odtwarzanie Czas
Ontologia filmow Herzoga - opowiada dr Joanna Sarbiewska
44:49 min

1

 

Ukazał się właśnie pierwszy numer pisma „Filozofia Religii”.

Zespół redakcyjny uważa, że istnieje w Polsce potrzeba stworzenia przestrzeni dialogu dla filozoficznego namysłu nad religią.

 

Dlatego pragnie by pismo stało się miejscem wymiany poglądów tych osób, którym bliska jest problematyka człowieka w jego religijnym sposobie bycia. Periodyk będzie się ukazywał raz na pół roku w postaci elektronicznej. Wydaje go Polskie Towarzystwo Filozofii Religii z siedzibą w Krakowie.

 

W skład redakcji wchodzą:
Krzysztof Mech (red. nacz.), Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski OP, Tadeusz Gadacz, Dorota Grabiec, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Karol Tarnowski, Tomasz Niezgoda

 

Pierwszy numer dostępny jest pod adresem – filozofiareligii.pl

 

plakat

 

 

23 i 24 października 2014 roku odbywała się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona zagadnieniu religijności Czesława Miłosza.

 

Poniżej zamieszczamy link do relacji i galerii zdjęć z konferencji –


konferencja_religijnosc_czeslawa_milosza

 

 

1

Søren Kierkegaard:

Subiektywność, ironia oraz kryzys nowoczesności

 

Kurs online Coursera

Prowadzący: Jon Stewart

Start: 6 Października 2014 (8 tygodni)

 

W ramach kursu będziemy analizować rozważania Sørena Kierkegaarda (1813-1855) nad takimi zagadnieniami definiującymi współczesne życie jak: relatywizm, brak znaczenia oraz kryzys religijności. Zdumiewająco trafne refleksje Kierkegaarda, tak zasadnicze dla myślicieli egzystencjalizmu, post-strukturalizmu, oraz postmodernizmu, są dzisiaj wciąż aktualne.

 

 

O kursie

List otwarty w obronie dziedzictwa Stoczni Gdańskiej

 

Rozbiórka i dewastacja zabytkowych obiektów i zaburzanie historycznego układu przestrzennego dawnej Stoczni Gdańskiej wzbudza niepokój bardzo wielu mieszkańców Gdańska i Pomorza. Zaniepokojeniu losem architektonicznego, urbanistycznego i technologicznego dziedzictwa, tego ważnego dla historii Polski i Europy miejsca, dała wyraz grupa stowarzyszeń w liście otwartym, którego treść poniżej zamieszczamy.

 

 fotografował Michal Szlaga

 

treść listu

"Mistyka a fenomenologia"

 Sprawozdanie z cyklu wykładów prof. Tomasa Sodeiki

 

      W dniach 26-28 maja br. w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie odbył się cykl wykładów wileńskiego prof. Tomasa Sodeiki. Ten badacz religii jest tłumaczem na język litewski między innymi dzieł Edmunda Husserla, Martina Heideggera, Hansa-Georga Gadamera oraz Martina Bubera, jest także autorem ponad 70 artykułów naukowych. Profesor Tomas Sodeika jest również członkiem Centrum Studiów i Badań nad Religią na Uniwersytecie Wileńskim.
    
    Pierwszy dzień wykładów poświęcony został myśli św. Bonawentury znanemu jako Doctor Seraphicus. Obok św. Tomasza z Akwinu, Doktora Anielskiego (Doctor Angelicus), św. Bonawentura uważany jest za jedną z największych postaci XIII wieku, jest klasykiem szczytowego okresu scholastyki. Wraz ze św. Tomaszem został porównany przez papieża Sykstusa V do dwóch kandelabrów oświecających światłem swej mądrości cały Kościół.

 

Czytaj więcej...

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • GWF_d

 • 1

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png2.png2.png4.png4.png8.png4.png
Dzisiaj39
Wczoraj219
W tym tygodniu258
W tym miesiącu5874

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 54.166.192.56
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
2
użytkownik(ów)

wtorek, 31, maj 2016 05:55

Logowanie