dr Maria Urbańska-Bożek

 

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH I PUBLIKACJI POPULARNONAUKOWYCH

 

REDAKCJE NAUKOWE KSIĄŻEK MONOGRAFICZNYCH, NUMERÓW TEMATYCZNYCH CZASOPISM I TŁUMACZEŃ

 • Władysław Tatarkiewicz, Dzienniki. Lata 1944–1960, t. 1, odczytali, przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, red. nauk. oraz Indeks nazwisk M. Urbańska-Bożek, Kęty 2019, ss. 795.
 • „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, red. nauk. J. A. Prokopski, M. Urbańska-Bożek, Kety 2019, ss. 364

 • Søren Aabye Kierkegaard, „Bojaźń i drżenie”, tłum. K. Toeplitz, wstęp J. A. Prokopski, red. nauk. M. Urbańska-Bożek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, ss. 182.

 • „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”, „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1, red. nauk. Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 106 ss., online: <http://karto-teka.ptft.pl/pismo/archiwum.html>; [dostęp: 29-06-2018].

 • „Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi”, red. nauk.  Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, 383 s.

 • „Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin”, red. nauk. ks. Marcin Hintz, Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Gdańsk – Sopot 2013, 182 s.

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 36–50.
 • An Analysis of Selected Upbuilding Discourses in the Works of Soren Kierkegaard in the Context of Evangelical Homiletics, “Gdański Rocznik Ewangelicki” 2019, Vol. XIII, s. 231–248.
 • „Wspomnienie pośmiertne Profesora Edwarda Kasperskiego, literaturoznawcy i filozofa, wspólnika w tajemnicy Kierkegaarda”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 9–38. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim]; wyd. 2. skrócone: „Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego”, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 1(4), s. 78–85. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim].

 • „Posthumous Recollections of Professor Edward Kasperski, Literary Scholar and Philosopher, Our Associate in Mystery of Kierkegaard”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 39–74. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim].

 • „O (nie)możliwości chrześcijaństwa pozakonfesyjnego w kontekście polemiki Kierkegaarda z Kościołem luterańskim”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 107–129.

 • „Rola mistyków i świętych w filozofii Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga”, w: „Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze”, red. nauk. T. Żurawlew, H. Leleń, Universitas 2018, s. 81–94.

 • „Reformacyjne dziedzictwo etyki w koncepcji «świeckiego chrześcijaństwa» Dietricha Bonhoeffera”, „Studia Teologiczne PAN” 2018, t. 13, s. 145–168. [Współautorstwo z ks. bp Marcinem Hintzem].

 • „Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności”, w: „Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych”, „Karto-Teka Gdańska” 2018, nr 1(2), red. nauk. M. Obrycka i Sz. Dąbrowski, s. 125–135.

 • „Sørena Kierkegaarda walka o przywrócenie chrześcijaństwa w «chrześcijańskim świecie»”, „Sensus Historiae” 3/2017 Vol. XXVII, red. nauk. R. Piekarski i K. Ulanowski, s. 189–204.

 • „Ecclesia semper re-formanda” (wstęp), w: „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”, „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1(1), red. nauk. M. Urbańska-Bożek, s. 3–5.

 • „Sørena Kierkegaarda droga poznania Boga”, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. X, 2016, s. 206–224.

 • „Søren Kierkegaard – Apostoł bez oficjalnego pełnomocnictwa” (wstęp), w: „Søren Kierkegaard, Pisma późne”, tłum. K. Toeplitz, Wydawnictwo M. Derewiecki, Kęty 2016, s. 13–28.

 • „Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje filozoficzne i teologiczne”, w: „Z Bogiem i przeciwko Bogu”, „Studia Historica Gedanensia”, tom VII (2016), red. nauk. S. Kościelak, s. 258–275.

 • „Miłość w aspekcie metafizycznym i etycznym w kontekście myśli Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga”,  „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2015, vol. IX, s. 258–276.

 • „Logocentryczna metafizyka Arystotelesa a Bergsona metafizyka pozytywna”, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2014, vol. VIII, s. 280–294.

 • „Działalność naukowa, dydaktyczna, literacka i translatorska prof. Karola Toeplitza”, [w:] „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, red. nauk.  E. Kasperski i M. Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 19–34; wyd. 2. uzupełnione: „Karol Toeplitz – «pobratymiec z konfrateri miłośników obłędu i maniactwa»”, „Karto-Teka Gdańska” Nr 1/2017, s. 66–74.

 • „Bibliografia prof. Karola Toeplitza”, [w:] „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, red. nauk.  E. Kasperski i M. Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 35–62; wyd. 2. uzupełnione: „Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku”, „Karto-Teka Gdańska” Nr 1/2017, red. nauk.  M. Urbańska-Bożek,  s. 75–94.

 • „Metafizyka duszy i umysłu – próba reinterpretacji psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcją intelektu Aleksandra Boniniego”, w: „Mózg - umysł - dusza. Spór o adekwatną antropologię”, red. nauk. K. Jasiński, Z. Kieliszek, M. Machinek, Olsztyn 2014.

 • „Aktualność Sørena Kierkegaarda w Polsce w świetle aktualnej debaty”, Marcin Hintz, Maria Urbańska-Bożek, w:  „Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin”, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Gdańsk – Sopot 2013, , s. 11–18.

 • „Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu   Aleksandra z Aleksandrii”, „Studia Philosophiae Christianae” 2012, nr1, s. 159-183.

 • „Granica i natura poznawalności indywiduum w filozofii Aleksandra Boniniego”, „Universitas Gedanensis” 2011, t.42. s. 61–81.

 • „Próba rozwiązania problemu nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa”,  ,,Universitas Gedanensis” 2004, t.28, s. 9–33.

RECENZJE, POLEMIKI, SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z IV edycji ogólnopolskiego cyklu konferencyjnego Oblicz sacrum w kulturach i cywilizacjach, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 136–141.
 • Trud wiary w każdym czasie, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 143–150.
 • Kulturalny barbarzyńca jako czuły artysta życia, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 124–135.
 • „Antyegzystencjalizm Jeana Améry’ego”, „Karto-Teka Gdańska” 2018, nr 2(3), s. 99–105.

 • „Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi” , „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1(1) s. 99–105.

 • „W Duchu Chrystusa – jesteśmy jedno. Glosa do dialogu trzech Biskupów”, „Gdański Rocznik Ewangelicki” vol. X, 2016, s. 248–255.

 • „Kierkegaard bez retuszu”, „Kronos” 2016, nr 2, s. 308–316.

 • Rec. książki Mieczysława Markowskiego, „Pierwowzory Uniwersytetów”, ,,EPISTEME” 32(2003), Olecko 2003, ,,Universitas Gedanensis” 29(2004). 

PRACE  O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM I LITERACKIM

 • Życia teatru trzy odsłony (Słowo wstępne), w: W. Herman, Polska – Dania. Na pograniczu dwóch kultur. Z pamiętnika i wspomnień reżysera, Kęty 2020, s. 3–5. [Współautorstwo z Karolem Toeplitzem].
 • „Wieża Babel albo rozum nie jedno ma imię”, [online]. Dostępny na stronie: <http://jozefk.pl/wieza-babel-albo-rozum-nie-jedno-ma-imie/>; [dostęp: 29-06-2018].

 • „Sultifera navis”, [online]. Dostępny na stronie: <http://jozefk.pl/sultifera-navis/>; [dostęp: 29-06-2018].

 • „Tomasz z Akwinu”, ,,Korespondencja z ojcem” 2007, nr 8, s. 62.

 • „Ziemia filozofa”, ,,Korespondencja z ojcem” 2007, nr 8, s. 10.

 • „O zwyczajnie ludzkiej mądrości”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 9, s. 10.

 • „Edith Stein”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 9, s. 102.

 • „Awicenna”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 10, s. 98.

 • „O starości i innych lękach”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 12.

 • „Jan Duns Szkot’, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 92.

 • „Milorad Pavić”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 90.

 • „Arystoteles ze Stagiry”, ,,Korespondencja z ojcem” 2009, nr 14, s. 88.

 • „O człowieku, który zgubił dom”,  ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 16, s. 28.

 • „Rozum czy wiara? Rozum i wiara?” ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 17, s. 22.

 • „Spółdzielcze rozmowy literackie: Daniel Odija”. [Rozmowa na temat książki D. Odiji, „Kronika umarłych”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010], ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 18– 19, s. 128.

 • Aleksander Bonini, „Komentarz do «O duszy» Arystotelesa” (fragment, tłum. z języka łacińskiego), ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 10,  s. 12.

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 • 1

 • 2

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • 1

 • GWF_d

 • 1

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png5.png5.png2.png3.png2.png7.png
Dzisiaj120
Wczoraj294
W tym tygodniu1350
W tym miesiącu9358

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 3.235.75.174
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
3
użytkownik(ów)

piątek, 29.05.2020 / 11:24