dr Maria Urbańska-Bożek

 

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH I PUBLIKACJI POPULARNONAUKOWYCH

 

REDAKCJE NAUKOWE KSIĄŻEK MONOGRAFICZNYCH, NUMERÓW TEMATYCZNYCH CZASOPISM I TŁUMACZEŃ

 • Kalofania. Piękno objawione w sztuce, red. nauk. E. Mikiciuk, M. Urbańska-Bożek, P. Frey, „Karto-Teka Gdańska” 2022, nr 2(11),  s. 165, online: http://karto-teka.ptft.pl/numer-11.html.
 • Władysław Tatarkiewicz, Dzienniki. Lata 1969–1977, t. 3, odczytali, przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili R. Kuliniak, M. Pandura, Ł. Ratajczak, red. nauk. i literacka M. Urbańska-Bożek, Kęty 2022, 693 s.
 • Thomas Crisp, Michael J. Loux, Współczesne wprowadzenie do metafizyki, tłum. A. Grzeliński, R. Michalski, K. Wawrzonkowski, red. nauk. i literacka, M. Urbańska-Bożek, Kęty 2022, 536 s.
 • Michael J. Loux, Substancja i atrybut, tłum. T. Sieczkowski, red. nauk. i literacka M. Urbańska-Bożek, Kęty 2022, 250 s.
 • Roman Witold Ingarden, Lwowskie wykłady o krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936, przepisali, poprawili i opracowali, wstępem oraz komentarzami opatrzyli R. Kuliniak i M. Pandura, red. nauk. oraz indeks nazwisk M. Urbańska-Bożek, Kęty 2021, 345 s.
 • Duchowość dominikańska wobec wyzwań współczesności, red. nauk. E. Mikiciuk, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2021, nr 1(8), 211 s., online: http://karto-teka.ptft.pl/numer-8.html; [dostęp: 2.08.2021] / wersja papierowa Gdańsk 2021, 221 s.
 • Władysław Tatarkiewicz, Dzienniki. Lata 1944–1960, t. 2, odczytali, przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili R. Kuliniak, M. Pandura, Ł. Ratajczak, red. nauk. oraz indeks nazwisk M. Urbańska-Bożek, Kęty 2021, 838 s.
 • Drogi filozofii w odradzającej się Polsce (1897–1939), red. nauk. Z. Dymarski, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 2(7), 149 s., online: http://karto-teka.ptft.pl/en/paper/archives/71-karto-teka-nr-2-7-2020-drogi-filozofii-w-odradzajacej-sie-polsce-1897-1939.html; [22. 02.2021].
 • Gilbert Dahan, Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu, tłum. K. Antkowiak, red. nauk. i indeksy M. Urbańska-Bożek, Kęty 2020, 739 s.
 • Rosyjski renesans religijny. Źródła – polemiki – konteksty, red. Z. Kaźmierczyk i M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 1(6), ss. 145, online: http://karto-teka.ptft.pl/en/paper/archives/71-karto-teka-nr-2-7-2020-drogi-filozofii-w-odradzajacej-sie-polsce-1897-1939.html; [dostęp: 10.01.2021] / wersja papierowa Gdańsk 2020, 156 s.
 • Władysław Tatarkiewicz, Dzienniki. Lata 1944–1960, t. 1, odczytali, przepisali, wstępem i biografią filozofa poprzedzili R. Kuliniak, D. Leszczyna, M. Pandura, Ł. Ratajczak, red. nauk. oraz Indeks nazwisk M. Urbańska-Bożek, Kęty 2019, ss. 795.
 • „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, red. nauk. J. A. Prokopski, M. Urbańska-Bożek, Kety 2019, ss. 364
 • Søren Aabye Kierkegaard, „Bojaźń i drżenie”, tłum. K. Toeplitz, wstęp J. A. Prokopski, red. nauk. M. Urbańska-Bożek, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, ss. 182.
 • „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”, „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1, red. nauk. Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 106 ss., online: <http://karto-teka.ptft.pl/pismo/archiwum.html>; [dostęp: 29-06-2018].
 • „Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga Honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi”, red. nauk.  Edward Kasperski, Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, 383 s.
 • „Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin”, red. nauk. ks. Marcin Hintz, Maria Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Gdańsk – Sopot 2013, 182 s.

ARTYKUŁY NAUKOWE I OPRACOWANIA BIBLIOGRAFICZNE

 • Bibliografia profesora Michała Hellera (wybór), w: Duchowość dominikańska wobec wyzwań współczesności, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2021, nr 1(8), s. 124–152.
 • Odnowa chrześcijaństwa w perspektywie (para)doksu chwili-wieczności, w: Kultura reformacji i reformowanie w kulturze, red. J. Płuciennik, K. Sidowska, M. Rozmysł, Poznań 2021, s. 117–132.
 • Postawa męstwa bycia – odpowiedź dana nie tylko Hamletowi, „Studia Religiologica” 54, (4) 2020, s. 281–293 [Współautorstwo z Marcinem Hintzem].
 • Stan i rozwój instytucji filozoficznych w Polsce w latach 1897–1939 (Wstęp) [wraz ze Zbyszkiem Dymarskim], w: Drogi filozofii w odradzającej się Polsce (1897–1939), red. nauk. Z. Dymarski, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 2(7), s. 3–9 , online: http://karto-teka.ptft.pl/en/paper/archives/71-karto-teka-nr-2-7-2020-drogi-filozofii-w-odradzajacej-sie-polsce-1897-1939.html; [22. 02.2021].
 • Profetyczne przesłanki odrodzenia religijnego w Rosji (zamiast wstępu), w: Rosyjski renesans religijny. Źródła – polemiki – konteksty, red. Z. Kaźmierczyk i M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 1(6), s. 3–14 [Współautorstwo ze Zbigniewem Kaźmierczykiem].
 • Bibliografia prac profesora Wacława Hryniewicza (wybór), w: Rosyjski renesans religijny. Źródła – polemiki – konteksty, red. Z. Kaźmierczyk i M. Urbańska-Bożek, w: „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 1(6), s. 80–103.
 • Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 36–50.
 • An Analysis of Selected Upbuilding Discourses in the Works of Soren Kierkegaard in the Context of Evangelical Homiletics, “Gdański Rocznik Ewangelicki” 2019, Vol. XIII, s. 231–248.
 • „Wspomnienie pośmiertne Profesora Edwarda Kasperskiego, literaturoznawcy i filozofa, wspólnika w tajemnicy Kierkegaarda”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 9–38. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim]; wyd. 2. skrócone: „Twórczość i życie Profesora Edwarda Kasperskiego”, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 1(4), s. 78–85. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim].

 • „Posthumous Recollections of Professor Edward Kasperski, Literary Scholar and Philosopher, Our Associate in Mystery of Kierkegaard”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 39–74. [Współautorstwo z Jackiem Aleksandrem Prokopskim].

 • „O (nie)możliwości chrześcijaństwa pozakonfesyjnego w kontekście polemiki Kierkegaarda z Kościołem luterańskim”, w: „Kierkegaard czyli mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego”, Kęty 2019, s. 107–129.

 • „Rola mistyków i świętych w filozofii Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga”, w: „Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze”, red. nauk. T. Żurawlew, H. Leleń, Universitas 2018, s. 81–94.

 • „Reformacyjne dziedzictwo etyki w koncepcji «świeckiego chrześcijaństwa» Dietricha Bonhoeffera”, „Studia Teologiczne PAN” 2018, t. 13, s. 145–168. [Współautorstwo z ks. bp Marcinem Hintzem].

 • „Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności”, w: „Między inkluzją a ekskluzją społeczną w badaniach edukacyjnych”, „Karto-Teka Gdańska” 2018, nr 1(2), red. nauk. M. Obrycka i Sz. Dąbrowski, s. 125–135.

 • „Sørena Kierkegaarda walka o przywrócenie chrześcijaństwa w «chrześcijańskim świecie»”, „Sensus Historiae” 3/2017 Vol. XXVII, red. nauk. R. Piekarski i K. Ulanowski, s. 189–204.

 • „Ecclesia semper re-formanda” (wstęp), w: „Era protestancka w filozofii, teologii i sztuce”, „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1(1), red. nauk. M. Urbańska-Bożek, s. 3–5.

 • „Sørena Kierkegaarda droga poznania Boga”, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. X, 2016, s. 206–224.

 • „Søren Kierkegaard – Apostoł bez oficjalnego pełnomocnictwa” (wstęp), w: „Søren Kierkegaard, Pisma późne”, tłum. K. Toeplitz, Wydawnictwo M. Derewiecki, Kęty 2016, s. 13–28.

 • „Bóg – twórczy pęd życia. Myśl Bergsona, jej źródła oraz konsekwencje filozoficzne i teologiczne”, w: „Z Bogiem i przeciwko Bogu”, „Studia Historica Gedanensia”, tom VII (2016), red. nauk. S. Kościelak, s. 258–275.

 • „Miłość w aspekcie metafizycznym i etycznym w kontekście myśli Henri Bergsona i Franza Rosenzweiga”,  „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2015, vol. IX, s. 258–276.

 • „Logocentryczna metafizyka Arystotelesa a Bergsona metafizyka pozytywna”, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2014, vol. VIII, s. 280–294.

 • „Działalność naukowa, dydaktyczna, literacka i translatorska prof. Karola Toeplitza”, [w:] „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, red. nauk.  E. Kasperski i M. Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 19–34; wyd. 2. uzupełnione: „Karol Toeplitz – «pobratymiec z konfrateri miłośników obłędu i maniactwa»”, „Karto-Teka Gdańska” Nr 1/2017, s. 66–74.

 • „Bibliografia prof. Karola Toeplitza”, [w:] „Polifoniczny świat Kierkegaarda”, red. nauk.  E. Kasperski i M. Urbańska-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 35–62; wyd. 2. uzupełnione: „Bibliografia prof. Karola Toeplitza do 2017 roku”, „Karto-Teka Gdańska” Nr 1/2017, red. nauk.  M. Urbańska-Bożek,  s. 75–94.

 • „Metafizyka duszy i umysłu – próba reinterpretacji psychologii Arystotelesa inspirowana koncepcją intelektu Aleksandra Boniniego”, w: „Mózg - umysł - dusza. Spór o adekwatną antropologię”, red. nauk. K. Jasiński, Z. Kieliszek, M. Machinek, Olsztyn 2014.

 • „Aktualność Sørena Kierkegaarda w Polsce w świetle aktualnej debaty”, Marcin Hintz, Maria Urbańska-Bożek, w:  „Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze – w 200. rocznicę urodzin”, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Parafia Ewangelicko-Augsburska, Gdańsk – Sopot 2013, , s. 11–18.

 • „Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu   Aleksandra z Aleksandrii”, „Studia Philosophiae Christianae” 2012, nr1, s. 159-183.

 • „Granica i natura poznawalności indywiduum w filozofii Aleksandra Boniniego”, „Universitas Gedanensis” 2011, t.42. s. 61–81.

 • „Próba rozwiązania problemu nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa”,  ,,Universitas Gedanensis” 2004, t.28, s. 9–33.

RECENZJE, POLEMIKI, SPRAWOZDANIA

 • „Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie…”, czyli o życiu „nad płaską kałużą”, w: Duchowość dominikańska wobec wyzwań współczesności, red. nauk. E. Mikiciuk, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2021, nr 1(8), s. 195–205.
 • To, co się wymyka, rec. tomiku poezji Heleny Kapri, 44 wiersze, online: https://korsosanockie.pl/warto-przeczytac/kacik-literacki-helena-tulodziecka-to-co-sie-wymyka/YhY5yGxAi01ak64sNkZV, [dostęp: 15.02.222]; pod pseudonimem Helena Tułodziecka.
 • Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020 [wraz ze Z. Dymarskim], w: Drogi filozofii w odradzającej się Polsce (1897–1939), red. nauk. Z. Dymarski, M. Urbańska-Bożek, „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr 2(7), s. 143–149, online: http://karto-teka.ptft.pl/en/paper/archives/71-karto-teka-nr-2-7-2020-drogi-filozofii-w-odradzajacej-sie-polsce-1897-1939.html; [22. 02.2021].
 • Twórcy rosyjskiego odrodzenia religijnego – cykl wykładowy zorganizowany przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w ramach Gdańskich Wykładów Filozoficznych, „Studia Rossica Gedanensia” 2020, R. 7, s. 259–276.
 • Sprawozdanie z IV edycji ogólnopolskiego cyklu konferencyjnego Oblicz sacrum w kulturach i cywilizacjach, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 136–141.
 • Trud wiary w każdym czasie, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 143–150.
 • Kulturalny barbarzyńca jako czuły artysta życia, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 2(5), s. 124–135.
 • „Antyegzystencjalizm Jeana Améry’ego”, „Karto-Teka Gdańska” 2018, nr 2(3), s. 99–105.

 • „Via Christi, czyli Ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi” , „Karto-Teka Gdańska” 2017, nr 1(1) s. 99–105.

 • „W Duchu Chrystusa – jesteśmy jedno. Glosa do dialogu trzech Biskupów”, „Gdański Rocznik Ewangelicki” vol. X, 2016, s. 248–255.

 • „Kierkegaard bez retuszu”, „Kronos” 2016, nr 2, s. 308–316.

 • Rec. książki Mieczysława Markowskiego, „Pierwowzory Uniwersytetów”, ,,EPISTEME” 32(2003), Olecko 2003, ,,Universitas Gedanensis” 29(2004). 

PRACE  O CHARAKTERZE POPULARNONAUKOWYM I LITERACKIM

 • Życia teatru trzy odsłony (Słowo wstępne), w: W. Herman, Polska – Dania. Na pograniczu dwóch kultur. Z pamiętnika i wspomnień reżysera, Kęty 2020, s. 3–5. [Współautorstwo z Karolem Toeplitzem].
 • „Wieża Babel albo rozum nie jedno ma imię”, [online]. Dostępny na stronie: http://jozefk.pl/wieza-babel-albo-rozum-nie-jedno-ma-imie/; [dostęp: 29-06-2018].

 • „Sultifera navis”, [online]. Dostępny na stronie: http://jozefk.pl/sultifera-navis/; [dostęp: 29-06-2018].

 • „Tomasz z Akwinu”, ,,Korespondencja z ojcem” 2007, nr 8, s. 62.

 • „Ziemia filozofa”, ,,Korespondencja z ojcem” 2007, nr 8, s. 10.

 • „O zwyczajnie ludzkiej mądrości”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 9, s. 10.

 • „Edith Stein”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 9, s. 102.

 • „Awicenna”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 10, s. 98.

 • „O starości i innych lękach”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 12.

 • „Jan Duns Szkot’, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 92.

 • „Milorad Pavić”, ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 11, s. 90.

 • „Arystoteles ze Stagiry”, ,,Korespondencja z ojcem” 2009, nr 14, s. 88.

 • „O człowieku, który zgubił dom”,  ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 16, s. 28.

 • „Rozum czy wiara? Rozum i wiara?” ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 17, s. 22.

 • „Spółdzielcze rozmowy literackie: Daniel Odija”. [Rozmowa na temat książki D. Odiji, „Kronika umarłych”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010], ,,Korespondencja z ojcem” 2010, nr 18– 19, s. 128.

 • Aleksander Bonini, „Komentarz do «O duszy» Arystotelesa” (fragment, tłum. z języka łacińskiego), ,,Korespondencja z ojcem” 2008, nr 10,  s. 12.

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png6.png0.png6.png2.png3.png
Dzisiaj107
Wczoraj163
W tym tygodniu1133
W tym miesiącu270

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 34.228.52.21
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 02.12.2023 / 13:18