dr Ewa Szumilewicz

 

Artykuły

 • O kierunku upływu czasu z dzisiejszej perspektywy [w:] “Człowiek –Świat – Nauka”, Gdańsk 2005;
 • Edukacyjne gry i programy on-line w inywidualnym nauczaniu języka angielskiego – perspektywa filozoficzna [w:] „Universitas Gedanenis” 2013, vol.45;
 • Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl [w:] „Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, Warszawa – Londyn 2014;
 • Aporie nieskończoności w matematyce [w:] „Universitas Gedanensis” 2015, vol.50;
 • O potencjaloności Agambena i Deleuze’a [w:] „Teksty Drugie” 2017, nr4;
 • Remembering Gradiva, Universitas Gedanensis” 2018, vol.54;


 • książki poetyckie
  „W Nibysłowach” Gdańsk 2020;

dr Małgorzata Czekaj-Obrycka

 

Książki

 • Doktryna wobec codzienności. Studium fenomenograficzne o wychowaniu religijnym w rodzinie, Kraków 2015;

 

Artykuły

 • Rola etyki niezależnej w procesie kształtowania tożsamości moralnej, [w:] „Forum Oświatowe” 2016, nr 28;
 • Miejsce etyki niezależnej w procesie kształtowania religijnej tożsamości, [w:] Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, Toruń 2016;
 • Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego w świetle fenomenologicznych badań nad wychowaniem religijnym [w:] „Universitas Gedanensis” 2015, t. 50;
 • O mechanizmach kształtowania religijnej tożsamości współczesnego człowieka [w:] „Różnice. Edukacja. Inkluzja”, Gdańsk 2015;
 • Katecheta i katecheza w Polsce Ludowej. Sekularyzacyjne uwikłanie [w:] „Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u”, Toruń 2013;
 • Wychowanie religijne we współczesnej rodzinie katolickiej. Perspektywa fenomenograficzna [w:] „Keryks”, Toruń 2011;
 • Nawrócenie w procesie resocjalizacji. Stowarzyszenie Akcja Społeczna w służbie osobom opuszczającym zakłady karne i poprawcze [w:] „Religia w procesie resocjalizacji”, Konin 2010;
 • Proces kształcenia poglądów religijnych. Na ile zawierzyć? [w:] „Nowy Kurier Nadbałtycki” 2007, nr6;

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

 

 

Książki

 • Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Gdańsk 2019.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Poza ramy i kadry, czyli literatura jako świadectwo. Wokół przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk „Czuły narrator”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 1-2.
 • Mickiewiczowska hermeneutyka „tego, co religijne”. Próba lektury postsekularnej, „Slavia Meridionalis” 2020, nr 20, article no.: 2334.
 • Bóg – ludzkie igrzysko. Teodramatyka według Teatru Wierszalin, współautorstwo z Januszem Bohdziewiczem, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 3 (330).
 • „Sługa panu zaprzedany...”. Mickiewiczowskie wieszczenie teologii słabego Boga, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 3 (326).
 • Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 1 (4).
 • „Homo capax” – podmiot romantyczny po przejściach. Antropologia Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki” 2018, z. 6 (351).
 • Apofatyczna mistagogia Zdań i uwag – ku poetyckiemu zamilkaniu Adama Mickiewicza, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 1-2 (320-321).
 • Stworzenie jako boża igraszka. Anioł Ślązak, Jakub Böhme i Adam Mickiewicz w kontekście teologii słabego Boga Johna D. Caputo, „Sensus Historiae” 2017, nr 3.
 • Noc oświecająca, czyli apofatyzm w teologicznych dociekaniach Adama Mickiewicza, „Symbolae Europaeae” 2016, nr 10.
 • Tożsamość etniczno-regionalna mieszkańców wsi Kasparus i Osiek. Rekonesans etnograficzny, „Rydwan. Roczniki Muzealne” 2016, nr 11.
 • Mądrość nie jest umiejętność... Mickiewiczowska wizja filozofii prawdziwej, „Universitas Gedanensis” 2015, nr 50.
 • Religijność a tożsamość kaszubska na przykładzie młodych Kaszubów. Zarys zagadnienia w świetle literatury i wstępnych badań antropologicznych, „Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia” 2014, nr 1.

 

Rozdziały w książkach (monografiach)

 • Morze uczy lądu... Rozważania o kaszubskim Bałtyku, w: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona – trwanie – rozwój, red. E. Kocój, C. Obracht-Prondzyński, K. Barańska, M. Kuklik, Kraków 2021.
 • Wspólnoty i pęknięcia. Tradycja i dziedzictwo jako pole sporów i porozumień w społecznościach lokalnych, w: Tradycja dla rozwoju? Instytucje – tożsamość – zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza, red. A. Bachórz, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2020.
 • Od dziadków do dziatek i z powrotem. Kaszubska kultura w gminie Linia, w: Kultura – Tradycja – Rozwój. Perspektywy, konteksty, działania, red. K. Ciechorska-Kulesza, Gdańsk 2020.
 • Autoobraz Górali Babiogórskich. Tożsamość regionalna w zwierciadle turystyki kulturowej, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020.
 • Czarna owca u Czarnych Górali. Licencja na nadpopradzką tożsamość regionalną, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020.
 • Katolicka eklezja. Kościół przyszłości według Adama Mickiewicza, w: Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa na Zachodzie, red. R. Piekarski, J. Melanowska, Poznań 2019.
 • Gość w dom… O postsekularnych intuicjach Adama Mickiewicza, w: Sacrum sekularne? Ponowoczesna ekspresja duchowości, red. D. Kalinowski, Słupsk 2017.
 • Dworzec – wykolejony dom. Próba oikologii z domieszką heterotopologii, w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki, red. T. Gęsina, Z. Kadłubek, Katowice 2016.
 • Przedstawić Tajemnicę. Ikonosfera i ikonografia kaszubskich kapliczek maryjnych – analiza wybranych przykładów, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, Gdańsk 2016.
 • Człowiek wobec „Boga emigranta”. Mickiewiczowska antropologia po odczarowaniu (w perspektywie postsekularnej), w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015.
 • Czymże jest człowiek…? Eseje teatralne studenckiego Teatru Kontemplującego, w: Teatr w Słupsku. Przedstawienia, red. A. Sobiecka, Słupsk 2014.

 

Inne:

 • Czas kwarantanny, albo 7 rekomendacji na oswojenie (po)kwarantannowego chaosu (wideo-esej zrealizowany z Januszem Bohdziewiczem), XI Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy – Kosmopolis 2020, Sopot - Gdańsk - Gdynia, 11-17 maja 2020, zob. https://www.between.org.pl/festivals/kosmopolis/between-research/chapter-2
 •  „Dziady” Teatru Wierszalin. Dyskusja z udziałem Piotra Tomaszuka, Tomasza Wiśniewskiego, Zbigniewa Majchrowskiego, Grażyny Tomaszewskiej, Katarzyny Kręglewskiej, Olgi Kubińskiej, Kwiryny Ziemby, Zbigniewa Kaźmierczyka, Feliksa Tomaszewskiego, Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz, Rafała Gąsowskiego, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2018, nr 4 (55).
 • Muzeum odczarowane, współautorstwo z Małgorzatą Dubasiewicz, „Powiat Słupski” 2017, nr 191-192.
 • Historia nie tylko w kapliczkach ukryta, „Kociewski Magazyn Regionalny. Kwartalnik społeczno-kulturalny” 2016, nr 1 (92).
 • Romantyczna antropologia, czyli co Adam Mickiewicz może dać etnologii?, „Gazeta Gdańskich Antropologów Tam Tam” 2013, nr 3 (7).
 • Miej serce i patrzaj w serce, „Magazyn Literacki Aha!” 2012, nr 194.

dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk

 

 

Książki

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza, Gdańsk 2012;

 • Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji   we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdański 2011;

 

 

Artykuły

 • Mikołaj Karamzin a słowiańska psychomachia Mickiewicza [w:] „Mikołaj Karamzin i jego czasy”, Warszawa 2017;
 • Słowiański dualizm w ‘Balladach i romansach’ Mickiewicza [w:] "Slavia", Praga 2016, R. 85, seš. 3-4,;
 • Rosja ideologiczna w Zdobyciu władzy Miłosza [w:] „Świat i Słowo” 2016, nr2;
 • Ketman jako współczesna multiplikacja tradycji ikonicznej [w:] „Romantyzm w kulturze popularnej”, Szczecin 2016;
 • Wschodnia świadomość zła według Miłosza, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, Olsztyn 2016.
 • Odessa filomatów, [w:] „Odessa w literaturach słowiańskich: studia”, Białystok-Odessa 2016
 • Relikty wierzeń prasłowiańskich w twórczości Mickiewicza i Szewczenki, [w:] „Kiivs'ki Polonistični Studii”, t. 28, Kijów 2016.
 • Mikołaj Bierdiajew w koncepcji Nowej Wiary Miłosza [w:] „Miłosz: dyskursy”, Bielsko-Biała 2016.
 • Astrofizyka w wybranych manifestach romantyzmu, [w:] „Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z fizyką”, Warszawa 2016;
 • Rosja Mickiewicza i Miłosza [w:] „Między rusofobią a rusofilią : poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku” Gdańsk 2016
 • Jedność grzechu i świętości w Dniu oprycznika Władimira Sorokina [w:] „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”, t. 4, „Wartości w świecie słowiańskim”, Warszawa 2015; 
 • Sport w europejskiej historii ciała [w:] Sport heterogeniczny : kultura – nauka, Koszalin 2015
 • Zaświat i świat w tomiku Mariusza Więcka ‘Dar języków’... [w:] „Česká a polská poezie po roce 1989: sborník z mezinárodní vědecké konferencje”, Opava 2015;
  http://literatura.fpf.slu.cz/wp-content/uploads/2015/06/Poezie.pdf [dostęp 3.06.2015]
 • Relikty mitu kosmogonicznego Słowian w utworach Kraszewskiego [w:] „Kraszewski i wiek XIX: studia”, Białystok 2014;
 • Apokryficzne wiersze Czesława Miłosza [w:] „W kręgu apokryfów”, Gdańsk 2015 
 • Estetyczne aspekty gnozy Juliusza Słowackiego [w:] „Piękno Juliusza Słowackiego”, t. 3, Białystok 2015;
 • Komparatystyka etnogenetyczna [w:] „Projekt komparatystyki mitograficznej”, Bydgoszcz 2015;
 • Poeta upojeń - Gałczyński w oczach Miłosza [w:] Topos 2015, nr 4;
 • Ciemna teofania Dostojewskiego w świetle etnogenetycznym [w:] „Literaturnij Proces: metodologiâ, imena, tendencii”, Kijów 2014, no. 4;
 • Pisarz w procesie zdobywania i sprawowania władzy totalitarnej - według Miłosza [w:] Kariera pisarza w PRL-u”, Warszawa 2014;
 • Stefan Żeromski wobec tradycji polskiego partykularyzmu ("dług przeklęty" bohaterów Żeromskiego jako ewokacja tradycji romantycznej) [w:] „Żeromski : piękno i wolność”, Białystok – Rapperswil 2014;
 • Słowiańkie milczenie Konrada [w:] „Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka”, seria „Od-głosy kultury”, t.I, Częstochowa 2014; [w:] „Biblia literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament”, Gdańsk 2014;
 • Hegel a Biblia (triada heglowska a trychotomia biblijna) w historiozofii Zygmunta Krasińskiego [w:] „Biblia literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament”, Gdańsk 2014;

 • Od ‘legendy woli’ do ‘bałwochwalstwa samolubnej etni’ (o esejach wojennych Czesława Miłosza) [w:] „Miłosz i Miłosz”, Kraków 2013; 

 • Słowiańskie fantazmaty Zygmunta Krasińskiego [w:] „’Gdzie piękność, gdzie poezja…?’. Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. Rocznicę urodzin (1812–2012)”, Studia o literaturze XIX i XX wieku, Częstochowa 2013, t. IV; 

 • Irański dualizm w kosmogonii Słowian – stan badań  [w:] „’Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy’, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV”, Białystok 2013, seria II;

 • ‘Bo on nie pójdzie, jak dawni  rycerze’. (Przemiana ethosu na gruncie Słowiańszczyzny – w kręgu filomatów) [w:] „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I, Colloquia Orientalia Bialostocensia III, Literatura/historia, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko”, Białystok 2013; 

 • Dolina wierzeń Tomasza [w:] „’Česlovo Milošo Skaitymai 5’. Genius loci – asmenybė ir kūrybakaip erdvės vaizdinys”, Kaunas 2012; 

 • Être i devenir w poezji Miłosza okresu ‘krońskiego’ [w:] „Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza”, Białystok 2012; 

 • Dziewica z Orleanu i Don Carlos w twórczości Mickiewicza i operach Wagnera (w interpretacji Zdziechowskiego) [w:] „Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II”, Bydgoszcz 2012; 

 • Dolina wierzeń Tomasza [w:] „’Česlovo Milošo Skaitymai’ 5 Genius loci – asmenybė ir kūrybakaip erdvės vaizdinys”, Kaunas 2012;

 • Wcielenie – wczesny wiersz Miłosza  [w:] „Poznawanie Miłosza 3 (1999-2010)”, Kraków 2011;

 • O.W.M. wśród przewodników Miłosza na emigracji, [w:]Česlovo Milošo Skaitymai”, Kowno 2011, zeszyt4;  

 • Harmonia  Blake’a w sukcesji Tomasza (Od Trzech zim do Doliny Issy) [w:] „Czesława Miłosza północna strona”, Gdańsk 2011; 

 • Pan Tadeusz w warstwie odniesień intertekstualnych Doliny Issy [w:] „Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX”, Gdańsk 2011; 

 • Iść na spotkanie siebie samego [w:]  „Bliza. Kwartalnik Artystyczny” 2011, nr5;

 • Ideologia i jej idole w twórczości Miłosza [w:] „Kulturu sankirtos: patirtrys ir pokyciai”, Kowno 2010;

 • Dom jako centrum świata w utworach Mickiewicza i Miłosza [w:] „Dom w literaturze czeskiej i polskiej” , Opava 2009; 

 • Rosja we wczesnych utworach  Mickiewicza [w:] „Tworcziestwo Adama Mickiewicza i sawriemiennaja mirowaja kultura”, Grodno 2010;

 • Rosja mentalna Miłosza [w:] Teksty Drugie 2010, nr 5; 

 • Szetejnie i okolice – topografia mityczna w poezji Czesława Miłosza [w:] „Święte miejsca w literaturze”, Olsztyn 2009; 

 • Słowiańska psychomachia Mickiewicza (ustalenia wstępne) [w:] „Album Gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi”,  Gdańsk 2009;

 • Ideologia w horyzoncie lektur młodego Miłosza [w:] „Czesław Miłosz tradice-soucasnost-recepce”, Ostrava 2009;

 • Filologia wobec doświadczeń minionego wieku [w:] „Res philologica Uczienyje zapiski Siewieradwinskowa filiała Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosow, Archangielsk 2009, zeszyt6;

 • Atricanie mira na asnowie radikalnawa dualizma ducha i tieła w praizwiedieniach Czesława Miłosza [w:] „Prabliemy chudożiestwiennoj antropołogii. Semiozis duchownowo i tieliesnawa nacziała w kontiekstie kultury”,  Tara 2009;

 • Manichejskoje atricanie mira w Kainie Byrona [w:] „Gumanitarnyje nauki w Rasii. Tiendiencji i pierspiektiwy XXI wieka”, Archangielsk 2008;

 • Czesław Miłosz w ideałagiczieskam kapkanie Żagarów [w:] „Mirowaja litieratura w kontiekstie kultury”, Perm 2008;

 • Pogranicze polsko-rosyjskie według Mickiewicza [w:] „Fienomien pamieżża. Sławianskija mowy, literatury i kultury: etnas u swiatle gistoryi i suczasnasci”, Grodno 2009;

 • Liceum Krzemienieckie w badaniach Marii Danilewicz Zielińskiej [w:]Maria Danilewicz Zielińska Aleksandrów – Londyn – Feijo, szkice – korespondencja – wspomnienia”, Rzeszów 2007; 

 • Sapiehowie w Pamiętnikach Adama Jerzego Czartoryskiego [w:] „Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna”, Lublin 2007; 

 • Obraz Rosji we wczesnych utworach Adama Mickiewicza [w:] „Adam Mickiewicz a Slovane”, Ostrava 2008; 

 • Fenomenologia gnostyckiego doświadczenia egzystencji w apokryfie Hymn o Perle [w:] „Jefremowskije cz’tienia: kancepcja sawriemiennawa mirawazrienija. Sbornik naucznych staniej”, Petersburg, 2008; 

 • Mickiewicz dawny a ponadczasowy [w:] „Droga ku wzajemności”, Grodno 2006; 

 • Ramanticzieskoje splietienie liubwi i smierti w ekranizacjach prozy Iwaszkiewicza (Kawalierowicz – Wajda) [w:] „Siemanticz’eskoje polie kultury: gieneticzeskije swiazi, tipałagiczeskije parałłeli, tworczieskije dialogi”, Omsk 2008; 

 • Obrazy ziemi w wileńskim okresie twórczości Miłosza [w:] „Universalioji asmenybe Europos kulturos kontekstuose (Česlovo Milošo Skaitymai II)”, Kaunas, 2008;

 • Totalitarizmo patirties atspindżiai Miłoszo literaturiniame testamente  [w:] „Czesławas Miłoszas is XXI amżiaus perspektyvos”, Kowno 2007; 

 • Tożsamość w wieku ideologii (w gnostycznych analizach Miłosza) [w:] „Księga Janion”, Gdańsk, 2007;

 • Wątek awestyjski w ‘Arymanie i Oromazie’ Mickiewicza [w:] „Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej”, Rzeszów 2007; 

 • Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza [w:] „Ruch Literacki” 2007, nr 4-5;

 • Od gnostyckiego dualizmu do gnozy historycznej [w:] „Temat” 2007, nr8-10;

 • Apokatastasis [w:] „Koniec”, Gdańsk 2006;  

 • Czy Mickiewicz był klasykiem? – Reinterpretacja jego poezji dokonywana przez Miłosza. Mała ojczyzna [w:] „Mickiewicz w Gdańsku rok 2005”, Gdańsk 2006; 

 • Czy Mickiewicz był klasykiem? – Reinterpretacja jego poezji dokonywana przez Miłosza. Język i poetyka klasycyzmu [w:] „Mickiewicz w Gdańsku rok 2005”, Gdańsk 2006; 

 • Czesław Miłosz wobec mitu wolnej Polski dwudziestolecia międzywojennego [w:] „Obraz minulosti v soucasne ceske a polske literature”, Opava 2006;

 • Lęk w romantycznym poszukiwaniu wiedzy tajemnej (w Fauście Goethego i Kainie Byrona) [w:] „Res Filologica: uczionyje zapiski”, Archangielsk 2007, zeszyt 5;

 • Filologia w epoce neomanichejskiej [w:] „Diałog jazykow i kultur. Tieoreticzeskije i prakticzeskije aspiekty, Sbornik naucznych staniej”, Archangielsk 2006;       

 • Ewolucja romantycznego tytanizmu w ikonografii socrealistycznej – na przykładzie utworów Aleksandra Ścibora-Rylskiego [w:] „Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony”, Lublin 2006;

 • Wyobraźnia w wędzidle konceptu [w:] „Wyobraźnia Juliusza Słowackiego”, Bydgoszcz 2006; 

 • Motywy przemiany w Trylogii (Słowacki Sienkiewicza) [w:] „Henryk Sienkiewicz. Tradycja-współczesność-recepcja”, Ostrava 2006; 

 • Wieś syberyjska romantyków polskich [w:] „Sibirskaja dieriewnia: istoria, sawriemiennoje sostajanie, pierspiektywy razwitja”, Omsk 2006; 

 • Odbudowa ratusza a rozwój klasycyzmu wileńskiego [w:] „Znad Wilii”, 2006 nr 1;

 • Tożsamość w wieku ideologii [w:] „Tygiel Kultury” 2006, nr4-6;

 • Semantyka i pragmatyka poetyki snu na przykładzie Godziny myśli Juliusza Słowackiego [w:] Siemantika i pragmatika słowa i teksta: mieżdunarodnyj sbornik naucznych statiej, Archangielsk 2005;

 • Artysta jako obcy człowiek – na przykładzie ‘Dziecięcia Europy czyli Kacpra Hausera’ Jakoba Wassermanna [w:] „Z problemów prozy o artyście”, Toruń 2005; 

 • Licentia poetica wieszcza z gitarą [w:] „W teatrze piosenki”,  Poznań 2005;

 • Rosja w oczach Miłosza [w:]Rossija -Polsza: fiłołogiczeskij i istariko kulturnyj diskurs”, Magnitogorsk 2005;

 • Bohater bajroniczny romantyków polskich i Lermontowa [w:] „Wzaimadiejstwie literatur w mirowom literaturnom processie. Probliemy tieoreticzeskoj i istoriczeskoj poetiki”, Grodno 2005;

 • Język poezji w refleksji Czesława Miłosza [w:] „Jazyk. Czeławiek. Kultura”, Smoleńsk 2005; 

 • Bohater bajroniczny w powieści poetyckiej ‘szkoły ukraińskiej’ [w:] „’Ukrainska szkoła’ w litieraturi ta kulturi ukrainsko – polskowo pograniczczja”, Kijów 2005;

 • Koliszczyzna w sporze między Słowackim i Krasińskim [w:] „’Ukrainska szkoła’ w litieraturi ta kulturi ukrainsko -polskowo pograniczczja”, Kijów 2005;

 •  ‘Ach, te to , książki zbójeckie’ – z drugiego obiegu w Gdańsku [w:] „Czeska a polska samizdatova literatura”, Opava 2004; 

 • Ból jako parametr niechęci do natury (Herbert wobec Miłosza) [w:] „Punkt po punkcie. Ból”, Gdańsk 2004;

 • Poezja Wisławy Szymborskiej w oczach Czesława Miłosza [w:] „Wisława Szymborska. Tradice – souczasnost – recepce”, Ostrava 2004;

 • Świadectwo Nałkowskiej na tle badań zbrodni hitlerowskich w Gdańsku [w:] „Twórczość Zofii Nałkowskiej i literatury słowiańskie”, Grodno 2004;

 • Chaosu się uczmy [w:] „Res philologica. Uczone zapiski”, Archangielsk 2004, zeszyt 4;

 • Miłosz w ogrodzie ziemi [w:] „Slavia” 2004 nr 3;

 • Pokolenie bibuły i jego książki zbójeckie [w:] „Tytuł” 2003, nr3-4;

 • Poeta w kuźni natury [w:] „Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana”, Białystok 2002, t.II;

 • Analiza apokryfu gnostyckiego w wolnej przeróbce Czesława Miłosza Hymn o Perle [w:] „4x Nobel”,  Warszawa 2002;

 • Dyktat pieniądza we wczesnej twórczości Czesława Miłosza [w:] „Pieniądz w literaturze i teatrze”,  Sopot 2000;

 • Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci w biografii Miłosza [w:] „Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci”, (W kręgu literatury i sztuki), Białystok 2000, t.II;

 • To Miłosza (Czesław Miłosz to) [w:] „Tytuł” 2000, nr3;

 • Miłosz o Mickiewiczu (Mickiewicz współczesny i dawny) [w:] „Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby”, Słupsk 1999;

 • ‘Wcielenie’ wczesny wiersz Miłosza [w:] „Tytuł” 1999, nr2-3;

 

Artykuły publicystyczne

 • Nałkowska w laboratorium Spannera [w:] „Plus Minus” [dodatek do Rzeczpospolitej 2006, nr241], nr 41;

 prof. dr hab. Romuald Piekarski

 

Książki

 • Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej, Sopot 2016;

 

Artykuły

 dr hab. Dariusz Barbaszyński

 

 

Książki

 • Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego, Olsztyn 2012

 • Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego, Olsztyn 1999

Artykuły

 • Istota rzeczywistości w teorii przedmiotów. Kilka uwag o koncepcji badań ontologicznych w szkole lwowskiej [w:] „Z punktu widzenia ontologii”, Olsztyn 2012;

 • Świadomość jako podmiot i przedmiot poznania. Interpretacje Heinricha Rickerta i Mariana Borowskiego [w:] „Filozofia polska w tradycji europejskiej”, Warszawa 2011;

 • O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach ‘Ruchu Filozoficznego’ (lata 1911 – 1938) [w:] „Ruch Filozoficzny” 2011, nr4;

 • Marian Borowski – zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej [w:] „Ruch Filozoficzny” 2011, nr1;

 • Inspiracje światopoglądowe w myśli Jana Łukasiewicza [w:] „Światopoglądowe uwarunkowania filozofii polskiej”, Lublin 2011;

 • Uwarunkowania czynu ludzkiego w analizach Mariana Borowskiego [w:] „Logos i praxis. O skuteczności myślenia”, Olsztyn 2010;

 • Filozofia kultury Mariana Borowskiego [w:] „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” 2009/2010, t.2-3;

 • Istota i rozwój kultury w ujęciu Mariana Borowskiego [w:] „Społeczeństwo – Kultura – Moralność”, Bielsko-Biała 2008, t.1;

 • Refleksja prakseologiczna Mariana Borowskiego [w:] „Studia z Filozofii Polskiej”, Bielsko-Biała – Kraków 2007, t.2;

 • Koncepcja prakseologii w myśli Tadeusza Kotarbińskiego [w:] „Szkice Humanistyczne” 2007, t.7, nr3-4;

 • W poszukiwaniu filozofii całości. Refleksja Mariana Borowskiego [w:] „Studia z Filozofii Polskiej”, Bielsko-Biała 2006, t.1;

 • Czy tradycja kształtuje sens kultury? Kilka uwag o relatywizmie i absolutyzmie kulturowym [w:] „Wielokulturowość w dobie globalizacji oraz integracji europejskiej. Forum politologiczne”, Olsztyn 2005, t.2;

 • Z dziejów filozoficznego irracjonalizmu. Przypadek Zdzechowskiego [w:] „Annales Uniwersutaa Marae Curie – Skłodowska” 2004, t.29;

 • Irracjonalizm wobec racjonalizmu  w polskiej filozofii powojennej – odczyt na posiedzeniu olsztyńskiego oddziału PTF w dniu 15.12. 2003 [w:] „Ruch Filozoficzny” 2004, nr3;

 • Filozoficzne aspekty refleksji Władysława Witwickiego [w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2003, nr5-6;

 • W obliczu końca – wileńskie refleksje Mariana Zdziechowskiego [w:] „Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego”, Toruń 2002;

 • Etos filozofii jako podstawa humanistycznej edukacji człowieka [w:] „Edukacja a wizje świata”, Słupsk 2002;

 • Rozważania o współczesnych metodach nauczania filozofii [w:] „Filozofia w dydaktyce akademickiej”, Słupsk 2001;

 • O dwóch doświadczeniach nihilistycznych [w:] „Oblicza nihilizmu”, Olsztyn 2001;

 • Metafizyczny wymiar człowieczeństwa w myśli Mariana Zdziechowskiego [w:] „Ruch Filozoficzny” 2001, nr2;

 • Istota poznania filozoficznego w myśli Platona [w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2001, nr3-4;

 • Etyczny i pragmatyczny wymiar wolności człowieka we współczesnym życiu gospodarczym [w:] „Etyka  w życiu gospodarczym”, Łódź 2001, t.4;

 • W poszukiwaniu tożsamości filozofii [w:] „O filozofii dzisiaj”, Poznań 2000;

 • Filozof wobec sakralności świata i jego zagrożeń. Przypadek Zdziechowskiego [w:] „Czy sacrum jest jeszcze święte ? Przedmiot – interpretacje – deformacje”, Olsztyn 2000, nr20;

 • Etyczne powołanie inteligencji w ujęciu Mariana Zdziechowskiego [w:] „Prace VI miedzynarodowej konferencji ‘Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania III tysiąclecia’”,  „Studium Vilnense” 2000, nr2;

 • Doświadczenie religijne – źródła i przejawy fenomenalne [w:] „Kultura i Edukacja”, 2000, nr1-2

 • Aporie współczesności w refleksji Theodora Adorno [w:] „Przegląd Artystyczno-Literacki”2000, nr1-2;

 • Problem natury zła w myśli Mariana Zdziechowskiego [w:] „Studia z dziejów filozofii zła”, Toruń 1999;

 • Niebezpieczeństwa cywilizacyjnych przemian – refleksja Stanisława Lema [w:] „Ekologia a procesy transformacji”, Olsztyn 1999;

 • Marian Zdziechowski wobec idei religijnego modernizmu [w:] ”Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 1999, nr5;

 • Marian Zdziechowski w poszukiwaniu źródeł i cech filozofii słowiańskiej [w:] „Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej”, Słupsk 1999;

 • O dwuznaczności europejskiego racjonalizmu – przypadek Kierkegaarda [w:] ”Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr9;

 • Myśl filozoficzna Mariana Zdziechowskiego. Zarys rozprawy doktorskiej [w:] ”Edukacja Filozoficzna” 1998, nr25;

 • Normy moralne w przestrzeni sensu między bytem a powinnością – zarys historyczny [w:] „Spór o etykę – Materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego”, Kraków 1998;

 • Mesjanizm polski w ocenie Mariana Zdziechowskiego [w:] „Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim”, Toruń 1997;

 • Człowiek wobec świata przyrody w perspektywie ontologii fundamentalnej Martina Heideggera [w:] „Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia. Prace I Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego”, Olsztyn 1995;

 • Chrześcijanin wobec zła  w ujęciu Mariana Zdziechowskiego [w:] „Zeszyty Naukowe WSP”, Olsztyn 1995;

 • Wprowadzenie do filozofii Maraiana Zdziechowskiego [w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, Olsztyn 1994;

 • Pojęcie wartości  w refleksji filozoficznej [w:] „Z zagadnień filozofii człowieka. Studia i materiały, Olsztyn 1993;

 

Recenzje

 • W poszukiwaniu bytu integralnego. Przypadek Trentowskiego [recenzja w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2004, nr10;

 • Andrzej Kucner, Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii [recenzja w:] „Ruch Filozoficzny” 2004, nr1;

 • Włodzimierz Tyburski. Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku [recenzja w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2003, nr5-6;

 • Niech się stanie nadczłowiek czyli rzecz o Nietzscheańskiej antropologii [recenzja w:] „Szkice Humanistyczne” 2003, t.3, nr3-4;

 • Stefan Konstańczak. Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej  [recenzja w:] „Kultura i Edukacja” 2002, nr3-4;

mgr Krystyna Bembennek

 

Redakcje książkowe:

 • Dialog. Idea i doświadczenie, (red.) Bembennek K., Krupecka I., Kruszyńska S., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

 

Artykuły w czasopismach:

 • Hermeneutyczne wyznaczniki ujmowania historii filozofii, „Filo-Sofija” nr 17 (2012)
 • Między przeszłością a teraźniejszością – o złudzeniach i nadziejach historyka filozofii współcześnie, „Filo-Sofija” nr 25 (2014)
 • Ricoeur wobec fenomenologii Husserla – ku fenomenologii hermeneutycznej, „Fenomenologia” nr 12 (2014)
 • O (nie)mocy Boga – głos Hansa Jonasa, „Filo-Sofija” nr 30 (2015)
 • „Zwrot narratywistyczny” a filozofia. Casus Paula Ricoeura „Miscellanea Anthropologica et Sociologica", nr 17 (2) 2016, s. 41-52
 • Bembennek K., Krupecka I., Słowo od Redakcji, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 17(2) 2016, ISSN 2084-2937; red. nr 17(2) 2016 „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” pt. Tożsamość narracyjna
   

 

Artykuły w monografiach:

 • Konieczność przezwyciężenia fenomenologii ku hermeneutyce w filozofii Paula Ricoeura, [w:] Fenomenologia i transgresje, (red.) Nawrocka E., Borowicz A., Żmudzka M., Płotka W., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

 • O perspektywach rozwinięcia projektu dialogiczności Martina Bubera, [w:]Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii. Filozofia dialogu, (red.) Grudziński L., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

 • Egzystencja wobec egzystencji - Sorena Kierkegaarda dialog z czytelnikiem, [w:]Dialog. Idea i doświadczenie, (red.) Bembennek K., Krupecka I., Kruszyńska S., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

 • Interpretacja hermeneutyczna a podmiotowe rozpoznawanie siebie, [w:]Historia interpretacji. Interpretacja historii, (red.) Brodnicki M., Jakubowska J., Jaroń K., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

 • Interpretując przeszłość: hermeneutyczne odczytania pojęcia phronesis, [w:] Historia – Interpretacja – Reprezentacja, (red.) Brodnicki M., Serkowska-Mąka J., Żmudzka-Brodnicka M., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012

 • O hermeneutycznej praktyce interpretacyjnej Paula Ricoeura w kontekście dzieła Zygmunta Freuda, [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze i krytyka, (red.) Choińska B., Ibek P., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012

 • Uczenie się historii filozofii w kontekście dialektyki pytania i odpowiedzi, [w:] Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, (red.) Rembierz M., Woźniczka M., Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013

 • Wychowanie i dialog w kształceniu filozoficznym, [w:] Historia. Interpretacja. Reprezentacja. Implikacje pedagogiczne, (red.) Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2014

 • Ku krytycznej interpretacji filozoficznej przeszłości – pedagogiczne wskazania Leonarda Nelsona, [w:]Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, (red.) red. Mokrzecki L., Brodnicki M.,Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015

 • „Historyczność” jako problem hermeneutyczny, [w:]Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, (red.) red. Mokrzecki L., Brodnicki M.,Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015

 • Język, świat, rozumienie – w kręgu filozofii interpretacjonizmu, [w:] Historia, interpretacja, reprezentacja, t. 4, (red.) Brodnicki M., Serkowska-Mąka J., Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016

 

 

Inne:

 • Kierkegaard wciąż aktualny, [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3 (135) Gdańsk 2013

 

 dr hab. Bartosz Jastrzębski

 

Książki

 • Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude, Wrocław 2014,

 • Innego piekła nie ma. Rozmowy o religii, Wrocław 2013. [współautor]

 • Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach, Wrocław 2011,

 • Pająk. Szkice prawie filozoficzne, Wrocław 2007,

 • Próżniowy świat, Wrocław 2007,

 • Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake'a, Wrocław 2006;

 

Artykuły naukowe

 • Choroba szamańska i inicjacja u współczesnych szamanów buriackich [w:] „Literatura Ludowa” 2014, nr1;

 • Trans u współczesnych szamanów buriackich [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2013, nr9;

 • Przystanek nad Selengą [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2013; nr8;

 • Kilka refleksji o narracjach tożsamościowych współczesnych buddystów buriackich [w:] „Literatura Ludowa” 3013, nr3;

 • Co kryje się pod maską szamana – czyli o narracjach biograficznych współczesnych szamanów buriackich (Ułan Ude) [w:] Maski, twarze, pyski, Wrocław 2013;

 • Muzyka popularna w strukturze codzienności [w:] Sztuka i polityka: muzyka popularna, Toruń 2012;

 • Trudne początki, czyli szkic o kolonizacji Syberii [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław 2012;

 • O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Wrocław 2012; [współautor]

 • O tym, co zżera klienta [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr7; [współautor]

 • Kościół temu winien [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo”2012, nr7; [współautor]

 • Miasto neonów i powłok [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr7; [współautor]

 • O stosunkach złosąsiedzkich, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr 6; [współautor]

 • Wielki spór? [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr6;

 • Ucieczka z królestwa atrap [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4; [współautor]

 • Narody nie są iluzją [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4;

 • Droga [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4;

 • Nie wrócimy. Do portu nie wrócimy. Rozmowa z Prof. Włodzimierzem Pawluczukiem, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr3; [współautor]

 • O miłości [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr3;

 • Gorodskaja jeżedniewaja religioznost' Krasnojarska. Sprawka poslje issljedowanij kommunikacjonnowo – case study [w:] Sibir' na perekrestje mirowych rieligij/ Urban day-to-day religiousness of Krasnoyarsk. A report of the communicational case study, Nowosybirsk 2011; [współautor]

 • Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie, [w:] Mit, prawda, imaginacja Wrocław 2011;

 • Buddyzm i chrześcijaństwo w pejzażu religijnym współczesnej Mongolii [w:] Media i religia, Wrocław 2011;

 • Podmiot zwany „ja” w świecie ponowoczesnym [w]: Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków 2011,

 • Kłamstwo w strukturze codzienności [w:] Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, Opole 2010;

 • Pieniądze w strukturze codzienności [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany, Wrocław 2010;

 • Porażka, zło, bezsens jako tabu [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Wrocław 2009;

 • Medycyna i śmierć w świecie współczesnym [w:] Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie - konteksty - interpretacje, Opole 2009;

 • Palenie w strukturze codzienności [w:] „Cudne manowce”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2008;

 • Święto w strukturze ponowoczesnego Zachodu [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, Toruń 2008;

 • Ciało w strukturze codzienności [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, Opole 2008;

 • Spór (argument) [w:] „Szkice humanistyczne” 2008, tom VIII, nr2;

 • B. Jastrzębski, 2008, Na tropach wyobraźni [w:] „Tematy z Szewskiej” 2008, nr1;

 • Mądrość jako utopia?, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo”2008, nr1;

 • Upojenie jako element struktury codzienności [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg, Pułtusk 2007;

 • Dwie wizje życia po śmierci [w:] Edukacja humanistyczna” 2007, nr2;

 • Cisza współczesnej codzienności [w:] „Tematy z Szewskiej” 2007, nr1;

 • Junga ”religia prywatna” wobec problemu zła [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, Toruń 2003;

 • Struktura i znaczenie przeżycia religijnego w koncepcji C. G. Junga [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, Toruń 2003;

 

Redakcja monografii

 • Media i religia, Wrocław 2011; [współautor]

 • Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław 2012, Wrocław 2011,

 

Książki popularne

 • Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, Wrocław 2013,

 • Krasnojarsk zero, Warszawa 2012; [współautor]

 

Artykuły w czasopismach literackich i publicystycznych

 • Cerkiew [w:] „Dziennikarze Wędrowni” 2013; http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_lato13.pdf

 • Narew [w:] „Dziennikarze wędrowni” 2013; http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_jesien13.pdf

 • Przełom [w:] „Korespondencja z Ojcem” 2010, nr17;

 • Podróż [w:] „Tygiel kultury” 2010, nr4-6;

 • Kraje bałtyckie. Via baltica [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2010, nr33-34;

 • Rzeki [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2009, nr32;

 • Kilka uwag i wrażeń z wrocławskiego Śródmieścia [w:] „Kultura miasta” 2009, nr2-3;

 • Małe miasteczka [w:] „Tygiel kultury” 2008, nr4-6; 

 • Ukrycie [w:] „Autograf” 2008, nr2-3;

 • Normalność [w:] „Korespondencja z Ojcem”. Kwartalnik literacko-kulturalny 2008, nr12;

 • Zakupy [w:] „Korespondencja z Ojcem”. Kwartalnik literacko-kulturalny 2008, nr10;

 • Wolność [w:] „Migotania, przejaśnienia” 2008, nr3;

 • Ekonomia [w:] „Migotania, przejaśnienia” 2008, nr1-2;

 • Nekropolia [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2007, nr 24;

 • Depresja,[w:] „Migotania, przejaśnienia” 2007, nr1-2;

 • Czytanie [w:] „Autograf” 2007, nr3;

 • Domostwo [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2006, nr22-23;

 dr Szymon Dąbrowski

 

Książki

 • Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Słupsk 2016

 

Artykuły

 • (Nie)możliwa pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej [w:] „Personalne konteksty pracy socjalnej”, Słupsk 2016;
 • Filozofia powolności – odpowiedzią na wyzwania współczesności [w:] „Universitas Gedanensis”, 2016, t. 50;
 • Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku [w:] „Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur”, Wrocław 2016;
 • (Po)wolna edukacja religijna [w:] „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”, Wrocław 2016;
 • Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością [w:] „Różnice, edukacja i inkluzja”, Gdańsk 2015 online:  https://www.researchgate.net/publication/301534816_Roznice_edukacja_inkluzja
 • Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera [w:] „Człowiek człowiekowi”, Słupsk 2015;
 • Pedagogika slow modelem działania w edukacji równościowej [w:] „Nierówności społeczne w trosce o otwarcie horyzontów edukacji”, Gdańsk 2015; online:http://wirtualnirealni.irse.pl/27/publikacje#nierownosci-spoleczne-w-trosce-o-otwarcia-horyzontow-edukacji-4
 • Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] „Religijne uwarunkowania pracy socjalnej”, Toruń 2014;
 • Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] „Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków”, Warszawa 2014,
 • Pedagogika spotkania alternatywnym modelem współczesnej edukacji, [w:] „Universitas Gedanensis” 2013, t. 45; online: http://www.utw.diecezja.gda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=22
 • Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania [w:] „Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji?”, Toruń 2012;
 • Krytyczna pedagogika religii [w:] „Pedagogika krytyczna dziś. Podstawy, dylematy i wybrane problemy”, Gdańsk 2012;
 • Józef Tischner jako pedagog religii [w]: „Keryks: numer specjalny” 2011;
 • Autorytet w edukacji [w:] „Tolerancja a edukacja”, Gdańsk 2008;
 • Zło jako zjawa. Fenomenologiczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska J. Tischnera; online:  www.racjonalista.pl/kk.php/s,3913/2005
 • Fenomenalizm tomistyczny. Zło jako fenomen o statusie ontologicznym, online: www.racjonalista.pl/kk.php/s,3896/2005
 • Zło jako brak. Klasyczna koncepcja zła na przykładzie stanowiska M. A. Krąpca, online: www.racjonalista.pl/kk.php/s,3907/2004

 

 ks. prof. dr hab. Maciej Bała

 

    Książki naukowe

 • Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Warszawa 2009; [współautor]

 • I cannot help but wonder… Introduction to philosophy, Warszawa 2008;

 • O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura, Warszawa 2007;

 • I nadziwić się nie mogę, Toruń 2003;

 • Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2003;

 

     Artykuły

 • Dwa oblicza ‘nowego ateizmu’,[w:]  Parare vias domini. Księga inspirowana działalnością naukową i duszpasterską Księdza Biskupa Pelplińskiego Prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi (1940-2012), Pelplin 2014; [współautor]

 • Paul Ricoeur czyta Biblię [w:] Wielkie Księgi Ludzkości, Warszawa 2013;

 • Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm, Rodzaje, źródła, przykłady [w:] „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 2013, nr15;

 • Doświadczenie ateologalne M. Onfray’a [w:] Wokół doświadczenia, Pelplin 2013;

 • Źródła ponowoczesności jako zjawiska [w:] Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012;

 • Współczesny ateizm. Rodzaje, źródła, przykłady [w:] „Studia Theologica Varsaviensia” 2012, nr50;

 • Hermeneutyczna filozofia religii [w:] „Filozofia religii. Dydaktyka filozofii”, Lublin 2012, t.2;

 • Comte-Sponville’s spirituality without God. A new foundation of modern culture? [w:] Philosophical and religious sources of modern culture,  Warszawa 2012;

 • Theodicy in Modern Culture. The Proposal of Paul Ricoeur [w:] Philosophical and religious sources of modern culture, Warszawa 2012;

 • ‘Doświadczenie niedoświadczalnego’ w filozofii liturgii Y. Lacoste’a [w:] „Studia Philosophiae Christianae” 2011, nr47; [współautor]

 • Aksjologicznych charakter doświadczenia religijnego [w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego,  Kraków 2011;

 • Religia jako nadzieja [w:] Fenomenologia i religia, Pelplin 2011;

 • Czy religia nadal jest wartością? [w:] „Studia Pelplińskie” 2010, nr42;

 • O możliwości dialogu religijnego [w:] Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010;

 • Trzecia fala ateizmu [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa 2010;

 • Philosophie herméneutique de la religion [w:] “Budhi: A journal of ideas and culture” 2009, vol. XIII, nr1-3;

 • Człowiek istotą wierzącą w świetle encykliki Fides et Ratio [w:] Czy rozum jest w konflikcie z wiarą, Warszawa 2009;

 • P. Ricœura interpretacja zagadnienie teodycealnego [w:] „Studia Leopoliensia” 2009, nr2;

 • Filozoficzna interpretacja wiary fundamentalnej [w:] „Studia Gdańskie” 2009, nr24;

 • Powołanie do odpowiedzialności – koncepcja odpowiedzialności w filozofii H. Jonasa [w:] Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie, Warszawa-Olecko 2009; [współautor]

 • Classical philosophy of religion [w:] Some Questions of Classical Metaphysics, Warszawa 2008;

 • Miejsce filozofii we współczesnej szkole [w:] Filozofia tożsamości, Gdańsk 2007;

 • Fenomenologiczno-hermeneutyczne założenia filozofii religii Paula Ricœura [w:] Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości. Pokrewieństwa. Konfrontacje, Warszawa 2007;

 • Filozofia mistyki [w:] „Studia Philosophiae Christianae” 2007, nr43;

 • Heurystyczna funkcja ‘filozofii chrześcijańskie’”. Propozycja Jana Pawła II [w:] Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, Warszawa 2007, t.4;

 • Spór o rozumienie ‘filozofii chrześcijańskiej’. Propozycja Jana Pawła II [w:] Studia Pelplińskie” 2006, nr37;

 • ‘Platoniczna miłość’ do Ojczyzny [w:] Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl-Rzeszów 2006;

 • Filozofia modlitwy. Propozycja M. Nedoncelle’a [w:] Filozofować w kontekście teologii. Afektywne poznanie Boga, Lublin 2006, t. IV;

 • Wielość religii – jedność mistyki? [w:] Pluralizm religii. Moda czy konieczność? Pelplin 2005;

 • Religia w perspektywie daru. Propozycja J.L. Mariona [w:] Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, Warszawa 2005, t.3;

 • Objawienie jako kategoria filozoficzna w twórczości F. Rosenzweiga [w:] Filozofować w kontekście teologii. Objawienie, Lublin 2005, t. III;

 • Henry Duméry’ego metoda krytyczna w badaniu fenomenu religii [w:] Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierz Kłósaka w dwudziestą rocznicę śmierci, Warszawa 2004;

 • W poszukiwaniu syntezy wiary i rozumu. Propozycja D. Dubarle’a [w:] Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, Pelplin 2004;

 • O konieczności ‘filozofii mądrościowej’ [w:] „Universitas Gedanensis”2004, nr16;

 • Tomaszowy postulat ‘recta ratio’ w relacji rozumu i wiary [w:] „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • System społeczny a system wychowawczy w teorii Platona [w:] „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • Filozofia F. Sawickiego jako odpowiedź na bezistocie religii [w:] „Studia Pelplińskie” 2003, nr34;

 • Błędne koncepcje rozumu w świetle encykliki ‘Fides et ratio’ Jana Pawła II [w:]Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Konflikt miedzy rozumem a Objawieniem [w:] „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Spór o zasadę weryfikacji [w:] „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Relacja między filozofią a religią w interpretacji Paula Ricœura [w:] „Studia Pelplińskie” 2002, nr33;

 • Ricœurowska próba przezwyciężenia aporii zła [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • Ontologia teologalna jako opis relacji między bytem koniecznym a stworzeniem [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • Metoda krytyczna filozofii religii w ujęciu H. Duméry’ego [w:] „Universitas Gedanensis” 2001, nr13;

 • Nauka i wiara – przestrzeń dialogu [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • Powołanie człowieka do mądrości w świetle encykliki ‘Fides et ratio’ Jana Pawła II [w:] „Universitas Gedanensis” 2000), nr1-2;

 • ‘Złota reguła’ jako miejsce spotkania filozofii i teologii według Paula Ricœura [w:]„Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • Zarys doświadczenia teologalnego D. Dubarle’a [w:] Słowo Boga i drogi człowieka, Tczew-Pelplin 1998;

 • Weryfikacja twierdzeń religijnych w ujęciu J. Hicka [w:] „Studia Pelplińskie” 1989, nr20;

 

     Hasła encyklopedyczne

 • Romayer Blaise [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2009, t.10;

 • Zło [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Szczęście [ w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Dobro [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Nys Desire [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2006, t.7;

 • Maupertuis Pierre Louis Moreau de [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2005, t.6;

 • Leclercq Jacques [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2005, t.6;

 

     Recenzje

 • Sumienne bycie człowiekiem: Jan Krokos, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004 [w:] „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”2007, nr16;

 • H. Bergson, Energia duchowa, Warszawa 2005 [w:] „Nowe Książki” 2005, nr6;

 • A. J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Kraków 2001 [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • X. Tilliette, Les philosophes lisent la Bible, Paris 2000 [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • P. Ricœur, A. LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998 [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • T. Gadacz, Rozumowe poznanie Boga, Bydgoszcz 2000 [w:] „Studia Gdańskie” (2000), nr13;

 • B. Welte, Czym jest wiara?, Warszawa 2000 [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • W. Dąbrowski, Poznanie Boga w Super Boetium de Trinitate św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • G. Cottier, Les chemins de la raison. Questions d’epistemologie theologique et philosophique, Saint-Maur 1997 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • Człowiek wobec religii, red. K. Mech, Kraków 1999 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 

     Książki redagowane

 • Wokół doświadczenia, Pelplin 2013; [współredaktor]

 • Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2012; [współredaktor]

 • Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych,  Warszawa 2012; [współredaktor]

 • Fenomenologia i religia, Pelplin 2011; [współredaktor]

 • Pluralizm religii: moda czy konieczność? Pelplin 2005;

 • Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, Pelplin 2004;

 

     Czasopisma naukowe redagowane

 • „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 

     Książki autorskie popularno-naukowe

 • Dialogi Jerozolimskie, Pelplin 2004;

 • Listy z Biblii, Gniezno 2001;

 

 

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png7.png7.png9.png5.png1.png9.png
Dzisiaj61
Wczoraj209
W tym tygodniu698
W tym miesiącu1021

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 3.237.27.159
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

czwartek, 06.10.2022 / 08:43