dr inż. Zbyszek Dymarski

 

Książki

 • Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Gdańsk 2009;
 • Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością, Gdańsk 2017 [redaktor naukowy];
 • Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie, Gdańsk 2021, [współredaktor naukowy z Katarzyną Szalewską];

 

Artykuły

 • Tischnerowska próba określenia miejsca chrześcijaństwa w przestrzeni społecznej pokomunistycznej Polski [w:] „Oblicza wolności”, Kraków 2023;
 • Sztuka etyki jako sztuka mądrego życia w ujęciu Józefa Tischnera [w:] „Karto-Teka Gdańska” 2022, nr1;
 • Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury [z Agnieszką Bednarek-Bohdziewicz] [w:] „Karto-Teka Gdańska” 2021, nr2;
 • Przestrzenie miast, przestrzenie wspólnoty [w:] “Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie”, Gdańsk 2021;
 • Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza [w:] “Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie”, Gdańsk 2021 [z Wiktorią Gaffke];
 • Inteligenckie strategie na zamieszkiwanie w okresie transformacji – stadium przypadku gdańskiego osiedla akademickiego [w:] “Człowiek i miasto. Gdańsk i inne przestrzenie”, Gdańsk 2021;
 • On a would-be dispute. The problem of human freedom in the works of Józef Tischner and Leszek Kołakowski [w:] “Logos i Ethos” 2021, nr2;
 • O możliwym, lecz nie zaistniałym sporze – problem ludzkiej wolności w ujęciu Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego [w:] „Logos i Ethos” 2021, nr2;
 • Stan i rozwój instytucji filozoficznych w Polsce w latach 1897–1939 [z Marią Urbańską-Bożek] [w:] „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr2;
 • Józef Tischner wobec marksizmu. Wstępne rozpoznania [w:] „Karto-Teka Gdańska” 2020, nr1;
 • Sekularyzm i postsekularyzm w czynie i w myśli. Przypadek Francji [z Krystyną Bembennek] [w:] „Kato-Teka Gdańska” 2019, nr2;
 • The art of ethics as the art of wise life in the concept of Józef Tischner [w:] “Studies in East European Thought”, 2019, Issue4 (Volume 71), https://rd.springer.com/article/10.1007/s11212-019-09339-0
 • Islam – wyzwanie dla muzułmanów, wyzwanie dla Europy, wyzwanie dla świata? [ze Zbigniewem Landowskim] [w:] „Kato-Teka Gdańska” 2018, nr2;
 • Myśl architektoniczna Jana Gehla i jej filozoficzno-antropologiczne podstawy [w:] „Dialogi o kulturze. Kultury dialogu”, Gdańsk, 2018;
 • Twarzą w twarz – próba rekonstrukcji filozofii człowieka Krzysztofa Kieślowskiego [w:] „Na szlakach kultury. Sztuka – antropologia – teoria”, Gdańsk 2018;
 • Wewnętrzna przestrzeń wolności a sprawa człowieka w ujęciu Józefa Tischnera [w:] „Paedagogica Christiana” 2018, nr1;
 • Gdzie jest sacrum? [w:] „Sensus Historiae©” 2017, nr3;
 • Gdzie jest zło – rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera, „Humaniora” 2017, nr2;
 • Miejskość i budowanie tożsamości człowieka. Polskie doświadczenia [w:] Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością, Gdańsk 2017;
 • Wprowadzenie [w:] „Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością”, Gdańsk 2017;
 • Między pojedynczością a wspólnotowością – Johna Locke’a i Charlesa Taylora spojrzenia na „sprawę człowieka” [w:] „Tekstoteka Filozoficzna” 2017, nr6;
 • In search of “modern” soul – Józef Tischner’s and Charles Taylor’s query about man [w:] “Homo spiritualis of the XXth and XXIth centuries”, Kraków 2016;
 • Diabeł Herberta albo rzecz o obecności zła [w:] „Filozofia Religii” 2016, nr1;
 • Człowiek zanurzony w świecie – Abrahama Joshuy Heschela myślenie o człowieku [w:] „Filozofia Religii” 2015, nr1;
 • Strategie nauczania filozofii, [w:] „Forum Pedagogiczne” 2015, nr1;
 • Agatologiczna i aksjologiczna próba uzasadnienia wyborów etycznych [w:] „Ruch Filozoficzny” 2014, nr2;
 • Obraz jako inspiracja dla przed-filozoficznego i filozoficznego namysłu, [w:] „Jak uczyć by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków”, Warszawa 2014;
 • Między sacrum a sanctum, czyli o pewnej próbie uchwycenia rzeczywistości religijnej w erze ponowoczesnej [w:] „Sacrum w kinie – dekadę później”, Gdańsk 2013; 
 • Kłopot z mądrością. Leszka Kołakowskiego próba opisania nowoczesnego mędrca [w:] „Zeszyty naukowe centrum badań im. Edyty Stein – Fenomen mądrości”, Poznań 2013;
 • Poza barbarzyństwo – Leszek Kołakowski w poszukiwaniu źródeł tożsamości ponowoczesnego Europejczyka [w:] „Kulturowe paradygmaty końca – studia komparatystyczne”, Częstochowa 2013;
 • Człowiek w horyzoncie rozpaczy [w:] „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem”, Kraków 2013;
 • Film jako środek w dydaktyce filozofii [w:] „Filozofia – edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze”, Warszawa 2012;
 • Człowiek agatologiczny według Barbary Skargi i Józefa Tischnera [w:] „Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej”, Kraków 2011;
 • Antropologia zdrady [w:] „Rodzina w świecie współczesnym”, Gdańsk 2011;
 • Abrahama Joshuy Heschela teoria i praktyka zmagań z rzeczywistością [w:] „Dialog. Idea i doświadczenie”, Gdańsk 2011;
 • Człowiek jako rozumna wolność. Droga Leszka Kołakowskiego do filozofii człowieka, [w:] „Rozum i przestrzenie racjonalności”, Gdańsk 2010;
 • Tischnerowska próba dialogicznej interpretacji kartezjańskiego złośliwego geniusza [w:] „Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii, filozofia dialogu”, Gdańsk 2010;
 • Zło odwieczne, zło dzisiejsze – Leszek Kołakowski wobec pytań o zło [w:] „Ruch Filozoficzny” 2009, nr3;
 • Film jako szansa dla dydaktyki filozofii, [w:] „Zeszyty Filozoficzne”, Poznań 2009;
 • To speak of God or man?[w:] „God in Auschwitz”, Kraków 2008;
 • Tischnerowska koncepcja kuszenia [w:] „Aktualność Tischnera”, Szczecin 2008;
 • Między kapłanem a błaznem. O tolerancji w kontekście kultury [w:] „Tolerancja a edukacja”, Gdańsk 2008;
 • Człowieczeństwo na miarę odpowiedzialności – Leszka Kołakowskiego filozofia człowieka [w:]
  „Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP”, Kraków 2007; 
 • Mówić o Bogu czy o człowieku [w:] „Bóg i Auschwitz”, Kraków 2007;
 • Koniec Herberta [w:] „Punkt po punkcie: Koniec”, Gdańsk 2006;
 • Agatologiczna koncepcja człowieka w ujęciu Józefa Tischnera [w:] „Logos i Ethos” Kraków 2005, nr2;
 • O złu dialogicznym [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 2004, nr2;
 • Tischnerowskie spojrzenia [w:] „Znak”, Kraków 2004, nr5;
 • Wprowadzenie do filozofii solidarności Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2004;
 • Dlaczego ksiądz Tischner nie mówi o grzechu? [w:] „Punkt po punkcie: Grzech”, Gdańsk 2003;
 • Sprawa człowieka – jako podstawa programu nauczania filozofii [w:] „Filozofia w szkole”, Kielce 2003;
 • Filozofia wychowania Józefa Tischnera [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2002;
 • Filozofia i film [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2001;
 • O sztuce nauczania filozofii [w:] „Pasja czy misja? O nauczaniu filozofii”, Częstochowa 2001;
 • Jakiej filozofii Polacy potrzebują – czyli, kilka uwag do tematu: Filozofia w szkole [w:] „Filozofia w szkole”, Warszawa 2000;
 • Problematyka tabu w filozofii Leszka Kołakowskiego [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 1999, nr1;
 • Filozofia diabła Leszka Kołakowskiego [w:] „Z dziejów filozofii zła”, Toruń 1998;
 • Debata księdza Józefa Tischnera ze szkołą lubelską [w:] „Logos i Ethos”, Kraków 1998, nr1;
 • Leszek Kołakowski – w poszukiwaniu ocalenia [w:] „Tytuł”, Gdańsk 1998, nr2;

Recenzje

 • Prześwietlić Polaka [w:] „Przegląd Polityczny” 2016, nr1;
 • Na tropach nowoczesnego Europejczyka [w:] "Autograf" 2015, nr2;
 • Mistyczne drogi [w:] „Topos” 2002, nr5-6;
 • Sokrates z Łopusznej [w:] „Topos” 2001, nr1;
 • Pan Bóg nie boi się wolności [w:] „Topos” 2000, nr1;

Pisma pod redakcją

 • Karto-Teka Gdańska 2021, nr2 [redaktor naukowy wraz z Agnieszką Bednarek-Bohdziewicz];
 • Karto-Teka Gdańska 2020, nr2 [redaktor naukowy wraz z Marią Urbańską-Bożek];
 • Karto-Teka Gdańska 2019, nr2 [redaktor naukowy wraz z Krystyną Bembennek];
 • Karto-Teka Gdańska 2018, nr2 [redaktor naukowy wraz ze Zbigniewem Landowskim];

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png6.png0.png6.png1.png8.png
Dzisiaj102
Wczoraj163
W tym tygodniu1128
W tym miesiącu265

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 34.228.52.21
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 02.12.2023 / 12:52