ks. prof. dr hab. Maciej Bała

 

    Książki naukowe

 • Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Warszawa 2009; [współautor]

 • I cannot help but wonder… Introduction to philosophy, Warszawa 2008;

 • O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura, Warszawa 2007;

 • I nadziwić się nie mogę, Toruń 2003;

 • Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2003;

 

     Artykuły

 • Dwa oblicza ‘nowego ateizmu’,[w:]  Parare vias domini. Księga inspirowana działalnością naukową i duszpasterską Księdza Biskupa Pelplińskiego Prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi (1940-2012), Pelplin 2014; [współautor]

 • Paul Ricoeur czyta Biblię [w:] Wielkie Księgi Ludzkości, Warszawa 2013;

 • Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm, Rodzaje, źródła, przykłady [w:] „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 2013, nr15;

 • Doświadczenie ateologalne M. Onfray’a [w:] Wokół doświadczenia, Pelplin 2013;

 • Źródła ponowoczesności jako zjawiska [w:] Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012;

 • Współczesny ateizm. Rodzaje, źródła, przykłady [w:] „Studia Theologica Varsaviensia” 2012, nr50;

 • Hermeneutyczna filozofia religii [w:] „Filozofia religii. Dydaktyka filozofii”, Lublin 2012, t.2;

 • Comte-Sponville’s spirituality without God. A new foundation of modern culture? [w:] Philosophical and religious sources of modern culture,  Warszawa 2012;

 • Theodicy in Modern Culture. The Proposal of Paul Ricoeur [w:] Philosophical and religious sources of modern culture, Warszawa 2012;

 • ‘Doświadczenie niedoświadczalnego’ w filozofii liturgii Y. Lacoste’a [w:] „Studia Philosophiae Christianae” 2011, nr47; [współautor]

 • Aksjologicznych charakter doświadczenia religijnego [w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego,  Kraków 2011;

 • Religia jako nadzieja [w:] Fenomenologia i religia, Pelplin 2011;

 • Czy religia nadal jest wartością? [w:] „Studia Pelplińskie” 2010, nr42;

 • O możliwości dialogu religijnego [w:] Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010;

 • Trzecia fala ateizmu [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa 2010;

 • Philosophie herméneutique de la religion [w:] “Budhi: A journal of ideas and culture” 2009, vol. XIII, nr1-3;

 • Człowiek istotą wierzącą w świetle encykliki Fides et Ratio [w:] Czy rozum jest w konflikcie z wiarą, Warszawa 2009;

 • P. Ricœura interpretacja zagadnienie teodycealnego [w:] „Studia Leopoliensia” 2009, nr2;

 • Filozoficzna interpretacja wiary fundamentalnej [w:] „Studia Gdańskie” 2009, nr24;

 • Powołanie do odpowiedzialności – koncepcja odpowiedzialności w filozofii H. Jonasa [w:] Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie, Warszawa-Olecko 2009; [współautor]

 • Classical philosophy of religion [w:] Some Questions of Classical Metaphysics, Warszawa 2008;

 • Miejsce filozofii we współczesnej szkole [w:] Filozofia tożsamości, Gdańsk 2007;

 • Fenomenologiczno-hermeneutyczne założenia filozofii religii Paula Ricœura [w:] Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości. Pokrewieństwa. Konfrontacje, Warszawa 2007;

 • Filozofia mistyki [w:] „Studia Philosophiae Christianae” 2007, nr43;

 • Heurystyczna funkcja ‘filozofii chrześcijańskie’”. Propozycja Jana Pawła II [w:] Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, Warszawa 2007, t.4;

 • Spór o rozumienie ‘filozofii chrześcijańskiej’. Propozycja Jana Pawła II [w:] Studia Pelplińskie” 2006, nr37;

 • ‘Platoniczna miłość’ do Ojczyzny [w:] Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl-Rzeszów 2006;

 • Filozofia modlitwy. Propozycja M. Nedoncelle’a [w:] Filozofować w kontekście teologii. Afektywne poznanie Boga, Lublin 2006, t. IV;

 • Wielość religii – jedność mistyki? [w:] Pluralizm religii. Moda czy konieczność? Pelplin 2005;

 • Religia w perspektywie daru. Propozycja J.L. Mariona [w:] Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, Warszawa 2005, t.3;

 • Objawienie jako kategoria filozoficzna w twórczości F. Rosenzweiga [w:] Filozofować w kontekście teologii. Objawienie, Lublin 2005, t. III;

 • Henry Duméry’ego metoda krytyczna w badaniu fenomenu religii [w:] Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierz Kłósaka w dwudziestą rocznicę śmierci, Warszawa 2004;

 • W poszukiwaniu syntezy wiary i rozumu. Propozycja D. Dubarle’a [w:] Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, Pelplin 2004;

 • O konieczności ‘filozofii mądrościowej’ [w:] „Universitas Gedanensis”2004, nr16;

 • Tomaszowy postulat ‘recta ratio’ w relacji rozumu i wiary [w:] „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • System społeczny a system wychowawczy w teorii Platona [w:] „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • Filozofia F. Sawickiego jako odpowiedź na bezistocie religii [w:] „Studia Pelplińskie” 2003, nr34;

 • Błędne koncepcje rozumu w świetle encykliki ‘Fides et ratio’ Jana Pawła II [w:]Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Konflikt miedzy rozumem a Objawieniem [w:] „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Spór o zasadę weryfikacji [w:] „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • Relacja między filozofią a religią w interpretacji Paula Ricœura [w:] „Studia Pelplińskie” 2002, nr33;

 • Ricœurowska próba przezwyciężenia aporii zła [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • Ontologia teologalna jako opis relacji między bytem koniecznym a stworzeniem [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • Metoda krytyczna filozofii religii w ujęciu H. Duméry’ego [w:] „Universitas Gedanensis” 2001, nr13;

 • Nauka i wiara – przestrzeń dialogu [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • Powołanie człowieka do mądrości w świetle encykliki ‘Fides et ratio’ Jana Pawła II [w:] „Universitas Gedanensis” 2000), nr1-2;

 • ‘Złota reguła’ jako miejsce spotkania filozofii i teologii według Paula Ricœura [w:]„Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • Zarys doświadczenia teologalnego D. Dubarle’a [w:] Słowo Boga i drogi człowieka, Tczew-Pelplin 1998;

 • Weryfikacja twierdzeń religijnych w ujęciu J. Hicka [w:] „Studia Pelplińskie” 1989, nr20;

 

     Hasła encyklopedyczne

 • Romayer Blaise [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2009, t.10;

 • Zło [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Szczęście [ w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Dobro [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, Warszawa 2008;

 • Nys Desire [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2006, t.7;

 • Maupertuis Pierre Louis Moreau de [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2005, t.6;

 • Leclercq Jacques [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2005, t.6;

 

     Recenzje

 • Sumienne bycie człowiekiem: Jan Krokos, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004 [w:] „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”2007, nr16;

 • H. Bergson, Energia duchowa, Warszawa 2005 [w:] „Nowe Książki” 2005, nr6;

 • A. J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Kraków 2001 [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • X. Tilliette, Les philosophes lisent la Bible, Paris 2000 [w:] „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • P. Ricœur, A. LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998 [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • T. Gadacz, Rozumowe poznanie Boga, Bydgoszcz 2000 [w:] „Studia Gdańskie” (2000), nr13;

 • B. Welte, Czym jest wiara?, Warszawa 2000 [w:] „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • W. Dąbrowski, Poznanie Boga w Super Boetium de Trinitate św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • G. Cottier, Les chemins de la raison. Questions d’epistemologie theologique et philosophique, Saint-Maur 1997 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 • Człowiek wobec religii, red. K. Mech, Kraków 1999 [w:] „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 

     Książki redagowane

 • Wokół doświadczenia, Pelplin 2013; [współredaktor]

 • Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2012; [współredaktor]

 • Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych,  Warszawa 2012; [współredaktor]

 • Fenomenologia i religia, Pelplin 2011; [współredaktor]

 • Pluralizm religii: moda czy konieczność? Pelplin 2005;

 • Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, Pelplin 2004;

 

     Czasopisma naukowe redagowane

 • „Studia Gdańskie” 2004, nr17;

 • „Studia Gdańskie” 2002-2003, nr15-16;

 • „Studia Gdańskie” 2001, nr14;

 • „Studia Gdańskie” 2000, nr13;

 • „Studia Gdańskie” 1999, nr12;

 

     Książki autorskie popularno-naukowe

 • Dialogi Jerozolimskie, Pelplin 2004;

 • Listy z Biblii, Gniezno 2001;

 

 

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png6.png0.png6.png1.png5.png
Dzisiaj99
Wczoraj163
W tym tygodniu1125
W tym miesiącu262

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 34.228.52.21
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 02.12.2023 / 12:38