dr hab. Bartosz Jastrzębski

 

Książki

 • Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude, Wrocław 2014,

 • Innego piekła nie ma. Rozmowy o religii, Wrocław 2013. [współautor]

 • Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach, Wrocław 2011,

 • Pająk. Szkice prawie filozoficzne, Wrocław 2007,

 • Próżniowy świat, Wrocław 2007,

 • Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake'a, Wrocław 2006;

 

Artykuły naukowe

 • Choroba szamańska i inicjacja u współczesnych szamanów buriackich [w:] „Literatura Ludowa” 2014, nr1;

 • Trans u współczesnych szamanów buriackich [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2013, nr9;

 • Przystanek nad Selengą [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2013; nr8;

 • Kilka refleksji o narracjach tożsamościowych współczesnych buddystów buriackich [w:] „Literatura Ludowa” 3013, nr3;

 • Co kryje się pod maską szamana – czyli o narracjach biograficznych współczesnych szamanów buriackich (Ułan Ude) [w:] Maski, twarze, pyski, Wrocław 2013;

 • Muzyka popularna w strukturze codzienności [w:] Sztuka i polityka: muzyka popularna, Toruń 2012;

 • Trudne początki, czyli szkic o kolonizacji Syberii [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław 2012;

 • O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Wrocław 2012; [współautor]

 • O tym, co zżera klienta [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr7; [współautor]

 • Kościół temu winien [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo”2012, nr7; [współautor]

 • Miasto neonów i powłok [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr7; [współautor]

 • O stosunkach złosąsiedzkich, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr 6; [współautor]

 • Wielki spór? [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2012, nr6;

 • Ucieczka z królestwa atrap [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4; [współautor]

 • Narody nie są iluzją [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4;

 • Droga [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr4;

 • Nie wrócimy. Do portu nie wrócimy. Rozmowa z Prof. Włodzimierzem Pawluczukiem, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr3; [współautor]

 • O miłości [w:] „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo” 2010, nr3;

 • Gorodskaja jeżedniewaja religioznost' Krasnojarska. Sprawka poslje issljedowanij kommunikacjonnowo – case study [w:] Sibir' na perekrestje mirowych rieligij/ Urban day-to-day religiousness of Krasnoyarsk. A report of the communicational case study, Nowosybirsk 2011; [współautor]

 • Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie, [w:] Mit, prawda, imaginacja Wrocław 2011;

 • Buddyzm i chrześcijaństwo w pejzażu religijnym współczesnej Mongolii [w:] Media i religia, Wrocław 2011;

 • Podmiot zwany „ja” w świecie ponowoczesnym [w]: Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków 2011,

 • Kłamstwo w strukturze codzienności [w:] Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, Opole 2010;

 • Pieniądze w strukturze codzienności [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany, Wrocław 2010;

 • Porażka, zło, bezsens jako tabu [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Wrocław 2009;

 • Medycyna i śmierć w świecie współczesnym [w:] Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie - konteksty - interpretacje, Opole 2009;

 • Palenie w strukturze codzienności [w:] „Cudne manowce”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2008;

 • Święto w strukturze ponowoczesnego Zachodu [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, Toruń 2008;

 • Ciało w strukturze codzienności [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, Opole 2008;

 • Spór (argument) [w:] „Szkice humanistyczne” 2008, tom VIII, nr2;

 • B. Jastrzębski, 2008, Na tropach wyobraźni [w:] „Tematy z Szewskiej” 2008, nr1;

 • Mądrość jako utopia?, „Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo”2008, nr1;

 • Upojenie jako element struktury codzienności [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg, Pułtusk 2007;

 • Dwie wizje życia po śmierci [w:] Edukacja humanistyczna” 2007, nr2;

 • Cisza współczesnej codzienności [w:] „Tematy z Szewskiej” 2007, nr1;

 • Junga ”religia prywatna” wobec problemu zła [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, Toruń 2003;

 • Struktura i znaczenie przeżycia religijnego w koncepcji C. G. Junga [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo…, Toruń 2003;

 

Redakcja monografii

 • Media i religia, Wrocław 2011; [współautor]

 • Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław 2012, Wrocław 2011,

 

Książki popularne

 • Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, Wrocław 2013,

 • Krasnojarsk zero, Warszawa 2012; [współautor]

 

Artykuły w czasopismach literackich i publicystycznych

 • Cerkiew [w:] „Dziennikarze Wędrowni” 2013; http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_lato13.pdf

 • Narew [w:] „Dziennikarze wędrowni” 2013; http://www.dziennikarze-wedrowni.org/wedrowni_jesien13.pdf

 • Przełom [w:] „Korespondencja z Ojcem” 2010, nr17;

 • Podróż [w:] „Tygiel kultury” 2010, nr4-6;

 • Kraje bałtyckie. Via baltica [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2010, nr33-34;

 • Rzeki [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2009, nr32;

 • Kilka uwag i wrażeń z wrocławskiego Śródmieścia [w:] „Kultura miasta” 2009, nr2-3;

 • Małe miasteczka [w:] „Tygiel kultury” 2008, nr4-6; 

 • Ukrycie [w:] „Autograf” 2008, nr2-3;

 • Normalność [w:] „Korespondencja z Ojcem”. Kwartalnik literacko-kulturalny 2008, nr12;

 • Zakupy [w:] „Korespondencja z Ojcem”. Kwartalnik literacko-kulturalny 2008, nr10;

 • Wolność [w:] „Migotania, przejaśnienia” 2008, nr3;

 • Ekonomia [w:] „Migotania, przejaśnienia” 2008, nr1-2;

 • Nekropolia [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2007, nr 24;

 • Depresja,[w:] „Migotania, przejaśnienia” 2007, nr1-2;

 • Czytanie [w:] „Autograf” 2007, nr3;

 • Domostwo [w:] „Nowa Okolica Poetów” 2006, nr22-23;

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png6.png1.png5.png6.png8.png3.png
Dzisiaj58
Wczoraj208
W tym tygodniu1311
W tym miesiącu3821

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 54.85.57.0
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 16.01.2021 / 06:55