dr hab. Dariusz Barbaszyński

 

 

Książki

 • Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego, Olsztyn 2012

 • Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego, Olsztyn 1999

Artykuły

 • Istota rzeczywistości w teorii przedmiotów. Kilka uwag o koncepcji badań ontologicznych w szkole lwowskiej [w:] „Z punktu widzenia ontologii”, Olsztyn 2012;

 • Świadomość jako podmiot i przedmiot poznania. Interpretacje Heinricha Rickerta i Mariana Borowskiego [w:] „Filozofia polska w tradycji europejskiej”, Warszawa 2011;

 • O strukturze i terminologii nauk filozoficznych. Uwagi i dyskusje w tej kwestii na łamach ‘Ruchu Filozoficznego’ (lata 1911 – 1938) [w:] „Ruch Filozoficzny” 2011, nr4;

 • Marian Borowski – zapomniany przedstawiciel szkoły lwowskiej [w:] „Ruch Filozoficzny” 2011, nr1;

 • Inspiracje światopoglądowe w myśli Jana Łukasiewicza [w:] „Światopoglądowe uwarunkowania filozofii polskiej”, Lublin 2011;

 • Uwarunkowania czynu ludzkiego w analizach Mariana Borowskiego [w:] „Logos i praxis. O skuteczności myślenia”, Olsztyn 2010;

 • Filozofia kultury Mariana Borowskiego [w:] „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” 2009/2010, t.2-3;

 • Istota i rozwój kultury w ujęciu Mariana Borowskiego [w:] „Społeczeństwo – Kultura – Moralność”, Bielsko-Biała 2008, t.1;

 • Refleksja prakseologiczna Mariana Borowskiego [w:] „Studia z Filozofii Polskiej”, Bielsko-Biała – Kraków 2007, t.2;

 • Koncepcja prakseologii w myśli Tadeusza Kotarbińskiego [w:] „Szkice Humanistyczne” 2007, t.7, nr3-4;

 • W poszukiwaniu filozofii całości. Refleksja Mariana Borowskiego [w:] „Studia z Filozofii Polskiej”, Bielsko-Biała 2006, t.1;

 • Czy tradycja kształtuje sens kultury? Kilka uwag o relatywizmie i absolutyzmie kulturowym [w:] „Wielokulturowość w dobie globalizacji oraz integracji europejskiej. Forum politologiczne”, Olsztyn 2005, t.2;

 • Z dziejów filozoficznego irracjonalizmu. Przypadek Zdzechowskiego [w:] „Annales Uniwersutaa Marae Curie – Skłodowska” 2004, t.29;

 • Irracjonalizm wobec racjonalizmu  w polskiej filozofii powojennej – odczyt na posiedzeniu olsztyńskiego oddziału PTF w dniu 15.12. 2003 [w:] „Ruch Filozoficzny” 2004, nr3;

 • Filozoficzne aspekty refleksji Władysława Witwickiego [w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2003, nr5-6;

 • W obliczu końca – wileńskie refleksje Mariana Zdziechowskiego [w:] „Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego”, Toruń 2002;

 • Etos filozofii jako podstawa humanistycznej edukacji człowieka [w:] „Edukacja a wizje świata”, Słupsk 2002;

 • Rozważania o współczesnych metodach nauczania filozofii [w:] „Filozofia w dydaktyce akademickiej”, Słupsk 2001;

 • O dwóch doświadczeniach nihilistycznych [w:] „Oblicza nihilizmu”, Olsztyn 2001;

 • Metafizyczny wymiar człowieczeństwa w myśli Mariana Zdziechowskiego [w:] „Ruch Filozoficzny” 2001, nr2;

 • Istota poznania filozoficznego w myśli Platona [w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2001, nr3-4;

 • Etyczny i pragmatyczny wymiar wolności człowieka we współczesnym życiu gospodarczym [w:] „Etyka  w życiu gospodarczym”, Łódź 2001, t.4;

 • W poszukiwaniu tożsamości filozofii [w:] „O filozofii dzisiaj”, Poznań 2000;

 • Filozof wobec sakralności świata i jego zagrożeń. Przypadek Zdziechowskiego [w:] „Czy sacrum jest jeszcze święte ? Przedmiot – interpretacje – deformacje”, Olsztyn 2000, nr20;

 • Etyczne powołanie inteligencji w ujęciu Mariana Zdziechowskiego [w:] „Prace VI miedzynarodowej konferencji ‘Nauka a jakość życia. Perspektywy i wyzwania III tysiąclecia’”,  „Studium Vilnense” 2000, nr2;

 • Doświadczenie religijne – źródła i przejawy fenomenalne [w:] „Kultura i Edukacja”, 2000, nr1-2

 • Aporie współczesności w refleksji Theodora Adorno [w:] „Przegląd Artystyczno-Literacki”2000, nr1-2;

 • Problem natury zła w myśli Mariana Zdziechowskiego [w:] „Studia z dziejów filozofii zła”, Toruń 1999;

 • Niebezpieczeństwa cywilizacyjnych przemian – refleksja Stanisława Lema [w:] „Ekologia a procesy transformacji”, Olsztyn 1999;

 • Marian Zdziechowski wobec idei religijnego modernizmu [w:] ”Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 1999, nr5;

 • Marian Zdziechowski w poszukiwaniu źródeł i cech filozofii słowiańskiej [w:] „Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej”, Słupsk 1999;

 • O dwuznaczności europejskiego racjonalizmu – przypadek Kierkegaarda [w:] ”Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr9;

 • Myśl filozoficzna Mariana Zdziechowskiego. Zarys rozprawy doktorskiej [w:] ”Edukacja Filozoficzna” 1998, nr25;

 • Normy moralne w przestrzeni sensu między bytem a powinnością – zarys historyczny [w:] „Spór o etykę – Materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego”, Kraków 1998;

 • Mesjanizm polski w ocenie Mariana Zdziechowskiego [w:] „Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim”, Toruń 1997;

 • Człowiek wobec świata przyrody w perspektywie ontologii fundamentalnej Martina Heideggera [w:] „Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia. Prace I Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego”, Olsztyn 1995;

 • Chrześcijanin wobec zła  w ujęciu Mariana Zdziechowskiego [w:] „Zeszyty Naukowe WSP”, Olsztyn 1995;

 • Wprowadzenie do filozofii Maraiana Zdziechowskiego [w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, Olsztyn 1994;

 • Pojęcie wartości  w refleksji filozoficznej [w:] „Z zagadnień filozofii człowieka. Studia i materiały, Olsztyn 1993;

 

Recenzje

 • W poszukiwaniu bytu integralnego. Przypadek Trentowskiego [recenzja w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2004, nr10;

 • Andrzej Kucner, Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii [recenzja w:] „Ruch Filozoficzny” 2004, nr1;

 • Włodzimierz Tyburski. Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku [recenzja w:] „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2003, nr5-6;

 • Niech się stanie nadczłowiek czyli rzecz o Nietzscheańskiej antropologii [recenzja w:] „Szkice Humanistyczne” 2003, t.3, nr3-4;

 • Stefan Konstańczak. Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej  [recenzja w:] „Kultura i Edukacja” 2002, nr3-4;

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png6.png1.png5.png6.png9.png2.png
Dzisiaj67
Wczoraj208
W tym tygodniu1320
W tym miesiącu3830

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 54.85.57.0
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
1
użytkownik(ów)

sobota, 16.01.2021 / 07:33