mgr Krystyna Bembennek

 

Redakcje książkowe:

 • Dialog. Idea i doświadczenie, (red.) Bembennek K., Krupecka I., Kruszyńska S., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

 

Artykuły w czasopismach:

 • Hermeneutyczne wyznaczniki ujmowania historii filozofii, „Filo-Sofija” nr 17 (2012)
 • Między przeszłością a teraźniejszością – o złudzeniach i nadziejach historyka filozofii współcześnie, „Filo-Sofija” nr 25 (2014)
 • Ricoeur wobec fenomenologii Husserla – ku fenomenologii hermeneutycznej, „Fenomenologia” nr 12 (2014)
 • O (nie)mocy Boga – głos Hansa Jonasa, „Filo-Sofija” nr 30 (2015)
 • „Zwrot narratywistyczny” a filozofia. Casus Paula Ricoeura „Miscellanea Anthropologica et Sociologica", nr 17 (2) 2016, s. 41-52
 • Bembennek K., Krupecka I., Słowo od Redakcji, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 17(2) 2016, ISSN 2084-2937; red. nr 17(2) 2016 „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” pt. Tożsamość narracyjna
   

 

Artykuły w monografiach:

 • Konieczność przezwyciężenia fenomenologii ku hermeneutyce w filozofii Paula Ricoeura, [w:] Fenomenologia i transgresje, (red.) Nawrocka E., Borowicz A., Żmudzka M., Płotka W., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009

 • O perspektywach rozwinięcia projektu dialogiczności Martina Bubera, [w:]Rzeczywistość dialogu. Dialog w filozofii. Filozofia dialogu, (red.) Grudziński L., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

 • Egzystencja wobec egzystencji - Sorena Kierkegaarda dialog z czytelnikiem, [w:]Dialog. Idea i doświadczenie, (red.) Bembennek K., Krupecka I., Kruszyńska S., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011

 • Interpretacja hermeneutyczna a podmiotowe rozpoznawanie siebie, [w:]Historia interpretacji. Interpretacja historii, (red.) Brodnicki M., Jakubowska J., Jaroń K., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

 • Interpretując przeszłość: hermeneutyczne odczytania pojęcia phronesis, [w:] Historia – Interpretacja – Reprezentacja, (red.) Brodnicki M., Serkowska-Mąka J., Żmudzka-Brodnicka M., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012

 • O hermeneutycznej praktyce interpretacyjnej Paula Ricoeura w kontekście dzieła Zygmunta Freuda, [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze i krytyka, (red.) Choińska B., Ibek P., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012

 • Uczenie się historii filozofii w kontekście dialektyki pytania i odpowiedzi, [w:] Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać?, (red.) Rembierz M., Woźniczka M., Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013

 • Wychowanie i dialog w kształceniu filozoficznym, [w:] Historia. Interpretacja. Reprezentacja. Implikacje pedagogiczne, (red.) Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2014

 • Ku krytycznej interpretacji filozoficznej przeszłości – pedagogiczne wskazania Leonarda Nelsona, [w:]Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, (red.) red. Mokrzecki L., Brodnicki M.,Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015

 • „Historyczność” jako problem hermeneutyczny, [w:]Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. 3, (red.) red. Mokrzecki L., Brodnicki M.,Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015

 • Język, świat, rozumienie – w kręgu filozofii interpretacjonizmu, [w:] Historia, interpretacja, reprezentacja, t. 4, (red.) Brodnicki M., Serkowska-Mąka J., Taraszkiewicz J., Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2016

 

 

Inne:

 • Kierkegaard wciąż aktualny, [w:] Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3 (135) Gdańsk 2013

 

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png6.png1.png7.png3.png8.png1.png
Dzisiaj90
Wczoraj326
W tym tygodniu1346
W tym miesiącu5519

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 184.72.102.217
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
2
użytkownik(ów)

sobota, 23.01.2021 / 05:21