Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

 

 

Książki

 • Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Gdańsk 2019.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Poza ramy i kadry, czyli literatura jako świadectwo. Wokół przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk „Czuły narrator”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 1-2.
 • Mickiewiczowska hermeneutyka „tego, co religijne”. Próba lektury postsekularnej, „Slavia Meridionalis” 2020, nr 20, article no.: 2334.
 • Bóg – ludzkie igrzysko. Teodramatyka według Teatru Wierszalin, współautorstwo z Januszem Bohdziewiczem, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 3 (330).
 • „Sługa panu zaprzedany...”. Mickiewiczowskie wieszczenie teologii słabego Boga, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 3 (326).
 • Bóg w terenie. Ikonosfera kaszubskich kapliczek, „Karto-Teka Gdańska” 2019, nr 1 (4).
 • „Homo capax” – podmiot romantyczny po przejściach. Antropologia Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki” 2018, z. 6 (351).
 • Apofatyczna mistagogia Zdań i uwag – ku poetyckiemu zamilkaniu Adama Mickiewicza, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 1-2 (320-321).
 • Stworzenie jako boża igraszka. Anioł Ślązak, Jakub Böhme i Adam Mickiewicz w kontekście teologii słabego Boga Johna D. Caputo, „Sensus Historiae” 2017, nr 3.
 • Noc oświecająca, czyli apofatyzm w teologicznych dociekaniach Adama Mickiewicza, „Symbolae Europaeae” 2016, nr 10.
 • Tożsamość etniczno-regionalna mieszkańców wsi Kasparus i Osiek. Rekonesans etnograficzny, „Rydwan. Roczniki Muzealne” 2016, nr 11.
 • Mądrość nie jest umiejętność... Mickiewiczowska wizja filozofii prawdziwej, „Universitas Gedanensis” 2015, nr 50.
 • Religijność a tożsamość kaszubska na przykładzie młodych Kaszubów. Zarys zagadnienia w świetle literatury i wstępnych badań antropologicznych, „Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia” 2014, nr 1.

 

Rozdziały w książkach (monografiach)

 • Morze uczy lądu... Rozważania o kaszubskim Bałtyku, w: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona – trwanie – rozwój, red. E. Kocój, C. Obracht-Prondzyński, K. Barańska, M. Kuklik, Kraków 2021.
 • Wspólnoty i pęknięcia. Tradycja i dziedzictwo jako pole sporów i porozumień w społecznościach lokalnych, w: Tradycja dla rozwoju? Instytucje – tożsamość – zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza, red. A. Bachórz, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2020.
 • Od dziadków do dziatek i z powrotem. Kaszubska kultura w gminie Linia, w: Kultura – Tradycja – Rozwój. Perspektywy, konteksty, działania, red. K. Ciechorska-Kulesza, Gdańsk 2020.
 • Autoobraz Górali Babiogórskich. Tożsamość regionalna w zwierciadle turystyki kulturowej, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020.
 • Czarna owca u Czarnych Górali. Licencja na nadpopradzką tożsamość regionalną, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020.
 • Katolicka eklezja. Kościół przyszłości według Adama Mickiewicza, w: Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa na Zachodzie, red. R. Piekarski, J. Melanowska, Poznań 2019.
 • Gość w dom… O postsekularnych intuicjach Adama Mickiewicza, w: Sacrum sekularne? Ponowoczesna ekspresja duchowości, red. D. Kalinowski, Słupsk 2017.
 • Dworzec – wykolejony dom. Próba oikologii z domieszką heterotopologii, w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki, red. T. Gęsina, Z. Kadłubek, Katowice 2016.
 • Przedstawić Tajemnicę. Ikonosfera i ikonografia kaszubskich kapliczek maryjnych – analiza wybranych przykładów, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, Gdańsk 2016.
 • Człowiek wobec „Boga emigranta”. Mickiewiczowska antropologia po odczarowaniu (w perspektywie postsekularnej), w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015.
 • Czymże jest człowiek…? Eseje teatralne studenckiego Teatru Kontemplującego, w: Teatr w Słupsku. Przedstawienia, red. A. Sobiecka, Słupsk 2014.

 

Inne:

 • Czas kwarantanny, albo 7 rekomendacji na oswojenie (po)kwarantannowego chaosu (wideo-esej zrealizowany z Januszem Bohdziewiczem), XI Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy – Kosmopolis 2020, Sopot - Gdańsk - Gdynia, 11-17 maja 2020, zob. https://www.between.org.pl/festivals/kosmopolis/between-research/chapter-2
 •  „Dziady” Teatru Wierszalin. Dyskusja z udziałem Piotra Tomaszuka, Tomasza Wiśniewskiego, Zbigniewa Majchrowskiego, Grażyny Tomaszewskiej, Katarzyny Kręglewskiej, Olgi Kubińskiej, Kwiryny Ziemby, Zbigniewa Kaźmierczyka, Feliksa Tomaszewskiego, Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz, Rafała Gąsowskiego, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2018, nr 4 (55).
 • Muzeum odczarowane, współautorstwo z Małgorzatą Dubasiewicz, „Powiat Słupski” 2017, nr 191-192.
 • Historia nie tylko w kapliczkach ukryta, „Kociewski Magazyn Regionalny. Kwartalnik społeczno-kulturalny” 2016, nr 1 (92).
 • Romantyczna antropologia, czyli co Adam Mickiewicz może dać etnologii?, „Gazeta Gdańskich Antropologów Tam Tam” 2013, nr 3 (7).
 • Miej serce i patrzaj w serce, „Magazyn Literacki Aha!” 2012, nr 194.

Gdańskie Wykłady Filozoficzne

 • 1

 zobacz wszystkie wyklady

Nasz Facebook

facebook

Odwiedziło nas

0.png8.png6.png0.png6.png3.png1.png
Dzisiaj115
Wczoraj163
W tym tygodniu1141
W tym miesiącu278

Informacje o użytkowniku:
 • Twoje IP: 34.228.52.21
 • Twoja przglądarka: Unknown
 • Wersja:
 • System: Unknown

Obecnie na stronie jest:
2
użytkownik(ów)

sobota, 02.12.2023 / 13:56